Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ นาย ช โชคชัย คำแหง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่    
   

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ นาย ช โชคชัย คำแหง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย