Untitled Document
 
 
   
 
 
   
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Executives of Local Administration : Thailand 4.0) จำนวน ๑๐๐ คน ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาด อ.ต.ก.
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ นาย ช โชคชัย คำแหง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นาย ช โชคชัย คำแหง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบนโยบายแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สบ.พถ.
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นาย ช โชคชัย คำแหง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเนื่องในวาระโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่
แสดงรายละเอียด  

 
   
ยินดีต้อนรับ ท่่าน ช โชคชัย คำแหง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในวาระโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่....
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะปฏิบัติราชการในพื้นที่พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการโรงคัดแยกขยะเทศบาลตำบลเชียงคาน
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินโครงการ ท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมการสำรวจข้อมูลการดำเนินการตามโครงการแผนเศรษฐกิจพอเพียงและปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมการเปิดตัว (Kick Off) การจัดการขยะรีไซเคิล เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แสดงรายละเอียด  

 
  1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>  
 

 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย