pornstorehouse.com hausporn.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.comxdvds.ws pornbon.org

นาย ทวี  จอมทัน

หลักสูตร รองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 29

เทศบาลตำบลหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

พันจ่าอากาศเอก ธนัช พูนผล

 

รองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 30

 

เทศบาลตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 นายสมหมาย เขื่อนพิมพ์

 

หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 31

 

ทต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย

 

นายสุนทร  ภู่ไพบูลย์

หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 32

เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกฤติเดช คำเป็ก

หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 33

เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

นายธรรมศาสตร์ โพธิ

หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 34

เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ