pornstorehouse.com hausporn.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.comxdvds.ws pornbon.org
 นางอรุณ  นวลมะ

 

พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 1

 

เทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุมัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

สิบเอกประกิจ พรหมมา 

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 2

ทต.บ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

นางสุวรรณา  เจ็นประโคน

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

นางอิศรา  ภู่ประเสริฐ

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางกัญญาภัค สายมาอินทร์

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

นายกุศล ชูสั้น

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต