Untitled Document
 
 
   
 
 
   
วันนี้ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น นำข้าราชการ เจ้าหน้าสถาบันฯ และผู้เข้ารับการศึกษาอบรมฯ ร่วมกันทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผอ.สพบ. ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร นบสท. รุ่นที่ ๑๒/๒
แสดงรายละเอียด  

 
   
ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศบุคลากร อปท. ณ อาคารสาโรช
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ รอง.ผอ.สพบ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศบุคลากร อปท.
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผอ.สพบ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากร อปท.
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผอ.สพบ. นำคณะข้าราชการ และผู้เข้าร้ับการศึกษาอบรม ทำบุญตักบาตรในวันพระเพื่อความเป็นสิริมงคล
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผอ.สพบ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากร อปท. ณ สพบ.คลอง๑
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยพัฒน์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผอ.สพบ. ได้ให้เกียตริเป็นประธานพิธีในพิธีปิด โครงการฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (วิทยากรครู ก.อาเซียน) รุ่นที่๒
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผอ.สพบ.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมบุคลากร อปท. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพและสาธารณสุขด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยพัฒน์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผอ.สพบ. ได้ให้เกียตริเป็นประธานพิธีในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (วิทยากรครู ก.อาเซียน) รุ่นที่๒
แสดงรายละเอียด  

 
 
<< Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>
 
 

 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย