Untitled Document
 
 
   
 
 
   
ประมวลภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่๑
แสดงรายละเอียด  

 
   
ประมวลภาพกิจกกรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่๔๙
แสดงรายละเอียด  

 
   
ประมวลภาพกิจกกรรมการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่๒
แสดงรายละเอียด  

 
   
ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่๘
แสดงรายละเอียด  

 
   
ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่๔๑
แสดงรายละเอียด  

 
   
ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่๑๗
แสดงรายละเอียด  

 
   
ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพช่าง/นายช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่๔
แสดงรายละเอียด  

 
   
ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพช่าง/นายช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่๓
แสดงรายละเอียด  

 
   
ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๖๙
แสดงรายละเอียด  

 
   
ประมวลภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่๒
แสดงรายละเอียด  

 
 
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ] Next>>
 
 

 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย