Untitled Document
 
 
   
 
 
   
ประมวลภาพบรรยากาศการรับลงทะเบียนนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๘ หลักสูตร
แสดงรายละเอียด  

 
   
ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน รุ่นที๑
แสดงรายละเอียด  

 
   
ประมวลภาพกิจกรรม การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและเทคนิคการบริหารจัดการการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่๒
แสดงรายละเอียด  

 
   
ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่นที่๕๐
แสดงรายละเอียด  

 
   
ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพช่าง/นายช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่๒
แสดงรายละเอียด  

 
   
ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่น ๖๖
แสดงรายละเอียด  

 
   
ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่น ๔๒
แสดงรายละเอียด  

 
 
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9
 
 

 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย