Untitled Document
 
 
   
  ประมวลภาพบรรยากาศการแสดงธรรมเทศนา จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง)    
   

ประมวลภาพบรรยากาศการแสดงธรรมเทศนา จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย