Untitled Document
 
 
   
  ประมวลภาพกิจกรรม การเข้ารับฟังธรรมเทศนาจากพระมหาสมปอง    
   

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้ารับฟังการแสดงธรรมเทศนาจากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร โดยในวันนี้ (๒๘ ม.ค. ๕๖) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ได้ให้เกียรติเข้ารับฟังพร้อมด้วยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย