Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รับการบริจาคโลหิต    
   

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รับการบริจาคโลหิตโดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาบรมราชกุมารี เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับโลหิต ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารสาโรช

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย