Untitled Document
 
 
   
  วันที่ 22 เมษายน ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด สพบร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพร ผอ.สพบ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศการวันสงกรานต์ ประจำปี 2559    
   

วันที่ 22 เมษายน ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด สพบร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพร ผอ.สพบ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศการวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย