Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายรุ่งโรจน์ ร่งรัศมี พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคารสาโรช สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น..    
   

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายรุ่งโรจน์ ร่งรัศมี พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบจ. รุ่นที่ 2 ประธาน/รองประธานสภา อบต. รุ่นที่ 39 และสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 58 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 65/1 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 65/2 หลักสูตรกลยุทธ์ฯ นักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 15 หลักสูตรกลยุทธ์ฯนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 16 ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคารสาโรช สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย