Untitled Document
 
 
   
 
คำสำคัญ  
 
   
 
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๕๑๐ ประชาสัมพันธ์ ปรับกำหนดการและจัดโครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เพิ่มเติม 08/02/2019
- ประกาศผลการทดสอบข้อเขียนหลักสูตรการพัฒนานักกฏหมายท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ ๖ 06/02/2019
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๕ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร" ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ " รุ่นที่ ๗ 29/01/2019
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๘๘ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริการท้องถิ่น 4.0 ( Chief Executives of Local Administration 4.0 ) รุ่นที่ ๖ - ๑๐ 11/01/2019
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๘๗๙ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๓๘ - รุ่นที่ ๔๓ บัญชีรายชื่อ 03/12/2018
 
ทั้งหมด: 114 เรื่อง จำนวน: 23 หน้า ปัจจุบัน: << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] Next>>
   
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
***ไม่มีหนังสือราชการวันนี้***
 
ทั้งหมด: 0 เรื่อง จำนวน: 1 หน้า ปัจจุบัน: 1
   
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๒๖ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๓๑ 19/10/2020
มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๒๒ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๖๙ 19/10/2020
มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๒๔ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับต้น รุ่นที่ ๑๘ 19/10/2020
มท.๐๘๐๗.๒/ว ๓๑๙๑ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 16/10/2020
มท.๐๘๐๗.๒/ว ๓๑๖๒ แจ้งเลื่อนการศึกษาอบรม หลักสูตรสิทธิประโยชน์และการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14/10/2020
- ประกาศผลสอบ (ข้อเขียน) หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ ๗ 09/10/2020
- ประกาศผลสอบ (ซ่อม) ข้อเขียน หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่น ๓-๖ 09/10/2020
มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๑๓๔ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๒๕ 08/10/2020
มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๑๓๒ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๓๖ 08/10/2020
มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๑๓๖ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๓๗ 08/10/2020
 
ทั้งหมด: 1208 เรื่อง จำนวน: 121 หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ] Next>>
   
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2020. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย