Untitled Document
 
 
   
 
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
แจ้งปัญหาการสมัคร (อบรมตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล)
12/09/2017 8:07
732
2
ส่งเอกสารขอคืนเงินค่าอบรมหลักสูตรฯแล้ว ยังไม่ได้รับคีน เพราะอะไรคะ
12/09/2016 8:41
1797
3
สอบถามยกเลิกการอบรม (เนื่องจากป่วย)
02/09/2016 7:38
1545
4
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกับหลักสูตร นบส.ท.
23/05/2016 9:20
2424
5
ขอเข้าร่วมอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ ปี2559
12/02/2016 8:30
2022
6
ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง
08/02/2016 8:32
5945
7
สอบถามเรื่องหลักสูตร
10/02/2016 9:05
2476
8
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)
11/01/2016 8:15
3212
9
นักบริหารงาน 7 ขี้เกียจ
24/12/2015 8:24
3410
10
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
13/11/2015 8:41
2832
11
การสอบนักบริหารการศึกษา 7แต่ยังไม่อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
16/09/2015 10:06
3743
12
การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท.
07/09/2015 10:01
3147
13
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
2607
14
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
4135
15
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
3351
 
ทั้งหมด: 483เรื่อง จำนวน: 33หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 ตอบข้อซักถามการปรับเป็นผอ.กอง7ด้วย 20/04/2012 13:08 2048
2 มตราฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง7 20/04/2012 13:08 2247
3 หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง 18/04/2012 8:32 1434
4 หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๔ 18/04/2012 8:29 1941
5 การชำระเงิน 20/04/2012 9:27 1016
6 มีการออกหนังสือเรียกเข้าอบรมล่วงหน้าหรือไม่ 20/04/2012 9:29 1222
7 อบรมนักวิชาการเกษตร 20/04/2012 9:31 2760
8 โอนเงิน อบรม ผอ.กองระดับ7 20/04/2012 9:37 1156
9 หลักสูตร กกต. 20/04/2012 9:33 1185
10 สอบถามแผนการฝึกอบรม 18/04/2012 8:38 1121
11 ตรวจสอบผลการสมัครอบรมหลักสูตร ผอ.กอง 7 20/04/2012 9:51 1296
12 ผอ.กอง7 17/04/2012 11:47 1275
13 หลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 9 17/04/2012 11:49 2329
14 แจ้งว่ายังไม่ชำระเงิน 18/04/2012 11:51 1174
15 รายชื่อผู้เข้าอบรม ผอ.กองระดับ7 องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่นที่ 12 20/04/2012 9:39 1882
 
ทั้งหมด: 1480เรื่อง จำนวน: 99หน้า ปัจจุบัน << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] 90 [ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย