Untitled Document
 
 
   
 
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
แจ้งปัญหาการสมัคร (อบรมตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล)
12/09/2017 8:07
2613
2
ส่งเอกสารขอคืนเงินค่าอบรมหลักสูตรฯแล้ว ยังไม่ได้รับคีน เพราะอะไรคะ
12/09/2016 8:41
2821
3
สอบถามยกเลิกการอบรม (เนื่องจากป่วย)
02/09/2016 7:38
2719
4
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกับหลักสูตร นบส.ท.
23/05/2016 9:20
3300
5
ขอเข้าร่วมอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ ปี2559
12/02/2016 8:30
2730
6
ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง
08/02/2016 8:32
8094
7
สอบถามเรื่องหลักสูตร
10/02/2016 9:05
3812
8
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)
11/01/2016 8:15
3903
9
นักบริหารงาน 7 ขี้เกียจ
24/12/2015 8:24
4348
10
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
13/11/2015 8:41
3635
11
การสอบนักบริหารการศึกษา 7แต่ยังไม่อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
16/09/2015 10:06
4398
12
การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท.
07/09/2015 10:01
3739
13
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
3244
14
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
4938
15
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
4172
 
ทั้งหมด: 483เรื่อง จำนวน: 33หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 แผนการอบรมผู้อำนวยการกองระดับ ๗ 28/03/2012 16:29 1943
2 หลักสูตรผู้อำนวยการกอง ระดับ7 รุ่น10 28/03/2012 14:09 1694
3 หลักสูตรผู้อำนวยการกอง ระดับ7 รุ่น10 28/03/2012 14:11 1549
4 นักกฎหมายท้องถิ่น 28/03/2012 16:16 1888
5 โครงการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น 28/03/2012 16:18 1510
6 อบรมผอกองระดับ 7 ของอบต. รุ่นที่ 12 28/03/2012 16:19 2319
7 อบรม หลักสูตร นบสบ. 28/03/2012 16:21 1371
8 การสมัครออนไลน์ 28/03/2012 16:24 1339
9 หลักสูตรผู้อำนวยการกอง รุ่น 11 28/03/2012 16:17 1312
10 สมัครอบรมผู้อำนวยการกองระดับ 7 รุ่นที่ 16 22/03/2012 10:31 2025
11 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้6ว 09/04/2012 11:03 3077
12 อบรม ผอ.กองระดับ รุ่นที่ 14 วันไหนคะ 22/03/2012 10:30 1616
13 อบรม ผอ.กองระดับ 7 รุ่น 8 22/03/2012 10:29 1401
14 อบรมหลักสูตร ผอ.กองคลังรุ่นที่ 11ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 21 เมษายน 2555 22/03/2012 10:29 2281
15 ผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 องค์การบริหารส่วนตำบล 29/03/2012 8:43 1662
 
ทั้งหมด: 1493เรื่อง จำนวน: 100หน้า ปัจจุบัน << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ] 93 [ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2020. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย