Untitled Document
 
 
   
 
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
แจ้งปัญหาการสมัคร (อบรมตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล)
12/09/2017 8:07
732
2
ส่งเอกสารขอคืนเงินค่าอบรมหลักสูตรฯแล้ว ยังไม่ได้รับคีน เพราะอะไรคะ
12/09/2016 8:41
1797
3
สอบถามยกเลิกการอบรม (เนื่องจากป่วย)
02/09/2016 7:38
1545
4
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกับหลักสูตร นบส.ท.
23/05/2016 9:20
2424
5
ขอเข้าร่วมอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ ปี2559
12/02/2016 8:30
2022
6
ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง
08/02/2016 8:32
5946
7
สอบถามเรื่องหลักสูตร
10/02/2016 9:05
2476
8
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)
11/01/2016 8:15
3212
9
นักบริหารงาน 7 ขี้เกียจ
24/12/2015 8:24
3410
10
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
13/11/2015 8:41
2832
11
การสอบนักบริหารการศึกษา 7แต่ยังไม่อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
16/09/2015 10:06
3743
12
การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท.
07/09/2015 10:01
3147
13
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
2607
14
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
4136
15
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
3351
 
ทั้งหมด: 483เรื่อง จำนวน: 33หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 จนท.บริหารทั่วไป 09/01/2012 11:24 1404
2 หลักสูตร ผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 ของ อบต 09/01/2012 11:17 2536
3 หลักสูตร ผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 ของ อบต.จะเปิดเมื่อไหร่ 09/01/2012 11:23 2003
4 แผน จพง.พัฒนาชุมชน 28/12/2011 9:50 1501
5 จพง.พัฒนาชุมชน แผนจะออกเมื่อไรค่ะ 28/12/2011 9:49 1455
6 อยากทราบว่าจะมีการอบรมตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนช่วงไหนบ้างคะ 28/12/2011 9:54 1278
7 หลักสูตรผู้อำนวยการกองของเทศบาลเมื่อไหร่จะเปิด 27/12/2011 8:51 1319
8 เนื้อหาวิชาที่อบรม ผอ.กอง 7 27/12/2011 9:49 2243
9 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา 09/01/2012 11:07 4713
10 การเข้าพักก่อนเที่ยงคืน 13/12/2011 16:08 1440
11 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 13/12/2011 12:26 1967
12 อบรม ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จะเปิดอบรมเมื่อไหร่คะ 01/12/2011 14:01 2515
13 อยากทราบว่าจะมีการอบรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปได้เมื่อไหร่คะ 25/11/2011 9:13 1479
14 หลักสูตรเจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป รุ่น11 จะเลื่อนหรือไม่ค่ะ 25/11/2011 9:11 1789
15 ขอไฟล์ฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ทต.ทองผาภูมิ 25/11/2011 8:03 1572
 
ทั้งหมด: 1480เรื่อง จำนวน: 99หน้า ปัจจุบัน << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ] 98 [ 99 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย