Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  เกณฑ์การประเมินครูชำนาญการ (คศ.2)  
 

อยากทราบว่าเมื่อไหร่จะทราบเกณฑ์การประเมินคศ. 2 ที่ใครเรียกกันว่าเกณฑ์ใหม่คะเพราะเห็นว่าเพื่อนที่อยู่สพป.ผ่านประเมินไปแล้วแต่กรมส่งเสริมเรายังให้ใช้เกณฑ์เก่าอยู่เลย

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

หลักเกณฑ์การประเมินครูชำนาญการ(คศ2) สอบถามได้ที่สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.ปศ.) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-3021-3

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
ระเบียบบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก ของ อปท
31/10/2014 8:38
20
2
การบรรจุครูผู้ดูแลเด็กในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบ ปี 2557
31/10/2014 8:41
19
3
มาตรการในการป้องกันการคุกคามทางเพศ
20/10/2014 13:13
38
4
มาตรการในการป้องกันการคุกคามทางเพศ
20/10/2014 13:21
22
5
หลักสูตรนักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง
02/10/2014 9:07
111
6
จ่ายค่าลงทะเบียน
19/09/2014 7:50
174
7
หลักสูตรผู็บริหารสถานศึกษา
17/09/2014 10:48
196
8
ใบงาน หลักสูตรนักบริหารการศึกษา
11/09/2014 9:56
296
9
จะเปิดหลักสูตรนักบริหารการศึกษา(เพิ่มเติม) รุ่น2
11/09/2014 9:51
141
10
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา (หลักสูตรเพิ่ม)
11/09/2014 12:29
136
11
จะเปิดรับรุ่นที่ 2 เมื่อไหรครับ
11/09/2014 8:58
80
12
หลักสูตรเพิ่มเติมนักบริหาร รุ่น ๑
09/09/2014 8:26
148
13
แนะนำสถานที่อบรมที่ดีเยี่ยม
03/09/2014 12:45
253
14
ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์
03/09/2014 12:50
249
15
อบรมนักบริหารการศึกษา (เทียบ)
01/09/2014 9:42
256
 
ทั้งหมด: 449เรื่อง จำนวน: 30หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 การเข้าพักในสถานที่อบรมก่อวันรายงานตัว 28/10/2014 9:43 20
2 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับ1 28/10/2014 9:45 8
3 สอบนักบริหารการศึกษา 17/10/2014 8:35 69
4 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 16/10/2014 10:37 20
5 อยากให้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 16/10/2014 10:37 9
6 ถ้าปลัดเทศบาลกีดกันไม่ให้ไปอบรมด้วยความมีอคติต่อช่างจะทำอย่างไร 16/10/2014 10:39 42
7 อยากอบรมการเขียนเวปไซต์ที่ไม่ใช่Joomla บ้างครับ เช่น Dreamwever หรือ php 16/10/2014 10:40 18
8 อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 16/10/2014 10:45 17
9 ยกเลิกการสมัครอบรม 13/10/2014 8:16 34
10 ยกเลิกสมัครอบรม 13/10/2014 8:16 18
11 ขอทราบรายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการศึกษาเดิม ที่ กท.กำหนด เพื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรตาม มติ กท.ที่กำหนดใหม่ ตาม ว 7 07/10/2014 10:45 57
12 การคัดเลือกสอบบรรจุ ผ ด ด 29/09/2014 13:53 271
13 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 26/09/2014 13:58 65
14 ใบกิจกรรม นักบริหารการศึกษา 26/09/2014 13:59 77
15 หลักสูตร นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 26/09/2014 13:47 22
 
ทั้งหมด: 1107เรื่อง จำนวน: 74หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2014. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย