Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  คุณสมบัติการบรรจุครูผดด  
 

จบปริญญาตรี รัฐศาสตร์ เรียนต่อป.บัณฑิตวิชาชีพครู มีใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านการสอนศูนย์เด็กมาแล้ว ๔ ปี มีสิทธิได้บรรจุเป็นข้าราชการหรือไม่คะ

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

กรุณาสอบถามคุณสมบัติ /หลักเกณฑ์ ที่สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) โทร.0-2241-9021-3 และ 0-2241-9000

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
ต้องการสมัครเข้าอบรมหลักสูตร นบส.
22/04/2014 10:29
31
2
การอบรมแผนที่ภาษี
01/04/2014 8:22
176
3
ผอ.กองคลัง 7
27/03/2014 9:31
302
4
นักบริหารงานการศึกษา(ตาม ก.ท) รุ่นที่ ๑
12/03/2014 10:32
631
5
คำปฏิญาณตนของผู้เข้ารับการอบรม
04/03/2014 15:12
469
6
แนวข้อสอบนักกฎหมายท้องถิ่นรุ่นที่ 6
11/02/2014 9:56
621
7
การอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานทะเบียน
10/02/2014 11:04
469
8
หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 10
06/02/2014 12:41
718
9
การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 5
07/02/2014 9:34
521
10
การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นรุ่นที่ 5
07/02/2014 9:36
514
11
อบรมช่วงเลือกตั้งส.ส.
10/01/2014 8:27
566
12
หลักสูตร นบส. รุ่น 15
07/01/2014 10:06
681
13
ต้องการสมัคหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานช่าง
20/12/2013 8:25
611
14
สมัครอบรหลักสูตร นบส. รุ่นที่ 17 (2 มิ.ย. - 11 ก.ค.57)
12/12/2013 7:45
836
15
ยุบสภาแล้ว ยังมีการจัดอบรมอยู่มั้ยคะ
11/12/2013 8:15
818
 
ทั้งหมด: 391เรื่อง จำนวน: 27หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 บรรจุผดด. 23/04/2014 8:21 38
2 ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล 22/04/2014 12:44 5
3 สอบถาม คับ 22/04/2014 10:25 9
4 ต้องการสมัครเข้าอบรมนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง 22/04/2014 10:29 5
5 ขอหนังสือแจ้งอบรมนบส.รุ่นที่17 ด้วยครับ จะได้ทำเรื่องเบิกเงินลงทะเบียน 22/04/2014 10:33 2
6 ขอหนังสือแจ้งอบรมนบส.รุ่นที่17 ด้วยครับ จะได้ทำเรื่องเบิกเงินลงทะเบียน 22/04/2014 10:33 3
7 ขอหนังสือแจ้งอบรมนบส.รุ่นที่17 ด้วยครับ จะได้ทำเรื่องเบิกเงินลงทะเบียน 22/04/2014 10:34 2
8 ขอคำชี้แนะในการสมัครออนไลน์ 22/04/2014 10:42 4
9 การอบรมหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ 22/04/2014 10:42 4
10 อบรม นักวิชาการพัสดุ 22/04/2014 10:44 4
11 เข้าตรงผลการสมัคร ไม่ได้ 22/04/2014 10:50 5
12 หลักสูตรนักบริหารการศึกษา 22/04/2014 10:51 18
13 ขอสอบถามกรณีตำแหน่งจัดเก็บรายได้ 6 จะสอบเป็นนักบริหารงานคลัง 6 แต่วุฒิบัญชีไม่่ถึง 15 หน่วยกิจ ทำได้หรือไม่? 10/04/2014 7:46 34
14 แนวทางปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา 6 เป็นผู้อำนวยการกองช่าง 7 อบต. 08/04/2014 8:31 40
15 การอบรมนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 15 09/04/2014 8:38 16
 
ทั้งหมด: 925เรื่อง จำนวน: 62หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2014. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย