Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  คุณสมบัติการบรรจุครูผดด  
 

จบปริญญาตรี รัฐศาสตร์ เรียนต่อป.บัณฑิตวิชาชีพครู มีใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านการสอนศูนย์เด็กมาแล้ว ๔ ปี มีสิทธิได้บรรจุเป็นข้าราชการหรือไม่คะ

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

กรุณาสอบถามคุณสมบัติ /หลักเกณฑ์ ที่สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) โทร.0-2241-9021-3 และ 0-2241-9000

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
05/03/2015 11:04
173
2
หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น
17/02/2015 15:35
179
3
หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น กับ การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง ต่างกันอย่างไร
17/02/2015 15:42
131
4
ตำแหน่งบรรจุผู้ดูแลเด็กปี58 มาเมื่ิอไหร่คะ
05/02/2015 7:52
551
5
ขอทราบรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นด้วยครับ
26/01/2015 11:02
221
6
สอบถามเกี่ยวกับการลาในระหว่างการเข้าอบรมครับ
05/01/2015 13:56
296
7
หลักสูตรนักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง
05/01/2015 14:01
259
8
ไม่ทราบว่า หลักสูตรนิติกร ประจำปีงบประมาณ 58 มีไหมครับ
16/12/2014 14:16
276
9
สอบถามเรื่อง ผอ.ระดับ7
16/12/2014 14:17
552
10
ขอทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรเฉพาะตำแหน่ง
25/11/2014 12:28
412
11
ระเบียบบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก ของ อปท
31/10/2014 8:38
1072
12
การบรรจุครูผู้ดูแลเด็กในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบ ปี 2557
31/10/2014 8:41
1082
13
มาตรการในการป้องกันการคุกคามทางเพศ
20/10/2014 13:13
216
14
มาตรการในการป้องกันการคุกคามทางเพศ
20/10/2014 13:21
154
15
หลักสูตรนักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง
02/10/2014 9:07
375
 
ทั้งหมด: 459เรื่อง จำนวน: 31หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 เจ้าพนักงานธุรการ 7ว 20/03/2015 8:33 10
2 เรียกตัวเข้าอบรม 30/03/2015 9:16 7
3 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา 30/03/2015 9:19 5
4 การอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการกอง 18/03/2015 8:49 27
5 การอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการกอง 18/03/2015 8:49 23
6 ได้มีหนังสือเข้าเรียกตัวเข้าอบรม ที่มท 08074./ ว 2403 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 16/03/2015 8:08 34
7 การเบิกค่าเช่าบ้าน 13/03/2015 7:59 37
8 การสอบ นักบริหารการศึกษา 6 12/03/2015 13:10 36
9 หลักสูตรปฐมนิเทศ 12/03/2015 13:09 21
10 โทร ติดต่อสถาบันยากมากค่ะ 12/03/2015 7:53 18
11 หลักสูตรนักบริหาร 10/03/2015 8:29 40
12 หลักสูตรการฝึกอบรม 10/03/2015 8:30 28
13 เรื่องการสอบเปลี่ยนสายงาน 06/03/2015 7:52 61
14 สอบถามเรื่องคุณวุฒิ 13/03/2015 8:04 28
15 หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น 7 สัปดาห์ 05/03/2015 11:09 34
 
ทั้งหมด: 1202เรื่อง จำนวน: 81หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2015. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย