Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  บรรจุ ผดด.  
 

บรรจุผดด.รอบ3เดือนไหนSealed

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

กรุณาสอบถามที่สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น โทร. 0-2241-9021-3 และ 0-2241-9000

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น
17/02/2015 15:35
67
2
หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น กับ การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง ต่างกันอย่างไร
17/02/2015 15:42
59
3
ตำแหน่งบรรจุผู้ดูแลเด็กปี58 มาเมื่ิอไหร่คะ
05/02/2015 7:52
357
4
ขอทราบรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นด้วยครับ
26/01/2015 11:02
164
5
สอบถามเกี่ยวกับการลาในระหว่างการเข้าอบรมครับ
05/01/2015 13:56
230
6
หลักสูตรนักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง
05/01/2015 14:01
218
7
ไม่ทราบว่า หลักสูตรนิติกร ประจำปีงบประมาณ 58 มีไหมครับ
16/12/2014 14:16
232
8
สอบถามเรื่อง ผอ.ระดับ7
16/12/2014 14:17
464
9
ขอทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรเฉพาะตำแหน่ง
25/11/2014 12:28
356
10
ระเบียบบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก ของ อปท
31/10/2014 8:38
984
11
การบรรจุครูผู้ดูแลเด็กในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบ ปี 2557
31/10/2014 8:41
999
12
มาตรการในการป้องกันการคุกคามทางเพศ
20/10/2014 13:13
184
13
มาตรการในการป้องกันการคุกคามทางเพศ
20/10/2014 13:21
133
14
หลักสูตรนักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง
02/10/2014 9:07
330
15
จ่ายค่าลงทะเบียน
19/09/2014 7:50
440
 
ทั้งหมด: 458เรื่อง จำนวน: 31หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 ตารางอบรม 19/02/2015 8:09 58
2 ตารางอบรม 19/02/2015 8:10 36
3 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 19/02/2015 8:08 47
4 สอบถามเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมครับ 19/02/2015 8:07 31
5 สอบถามระยะเวลาอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น 16/02/2015 8:28 35
6 เครื่องหมายอบรม 16/02/2015 8:30 36
7 หลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 13/02/2015 12:18 53
8 หนังสือที่ มท 0807.4/ว2403 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 13/02/2015 8:43 253
9 รบกวนส่งหนังสือเรียกตัวบุคคลเข้าอบรม ที่ มท 0807.4/ว 2403 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 11/02/2015 8:40 228
10 ขอหนังสือแจ้งรายชื่ออบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 13 11/02/2015 8:42 43
11 นักวิชาการสุขาภิบาล 06/02/2015 12:54 26
12 หลักสูตรเจ้าหน้าที่เทศกิจ 06/02/2015 11:12 25
13 ทำไม ค่าลงทะเบียนจึงสูงมาก 06/02/2015 12:42 77
14 หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงรุ่นที่ ๒๑ 06/02/2015 11:18 41
15 ขอให้เปิดอบรมหลักสูตรเทศกิจ 06/02/2015 11:13 32
 
ทั้งหมด: 1187เรื่อง จำนวน: 80หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2015. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย