Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  บรรจุผดด. รอบ 3  
 

เรียกบรรจุผดด.รอบสามจะมาเม่ื่อไร

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

กรุณาสอบถามที่สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) โทร. 0-2241-9021-3 และ โทร.0-2241-9000

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
19
2
สอบถามเรื่องหลักสูตรอบรม นักกฎหมายของส่วนท้องถิ่น ว่า หลักสูตรใดมีสิทธิได้รับ พตก.
06/07/2015 10:06
86
3
สอบถามการอบรมหลักสูตรผอ.กอง 7 อบต.
01/07/2015 9:00
95
4
อยากให้สถาบันฯ ชี้แจงครับ กรณีที่ทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาอบรมถูกเอาเปรียบ
23/06/2015 11:54
132
5
อยากได้หนังสือของ มท. เรื่องการอนุโลมผู้ที่ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษาแล้ว ต้องให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษาภายใน 2 ปี
19/06/2015 9:53
203
6
การอบรมนักบริหารงานคลัง
18/06/2015 9:31
105
7
ควรอบรมหลักสูตรไหน ระหว่างนักบริหารงานสาธารณสุข กับ ผอ.กอง7 อบต.
12/06/2015 8:05
83
8
อบรมนักบริหารงานช่าง
26/05/2015 12:10
139
9
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
22/05/2015 8:04
122
10
เรื่อง การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ใช้ หลักสูตร คณะกรรมการสอบสวน (๑๕ วัน) เทียบโอนวิชาที่เคยเรียน
14/05/2015 8:05
151
11
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
05/03/2015 11:04
822
12
หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น
17/02/2015 15:35
515
13
หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น กับ การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง ต่างกันอย่างไร
17/02/2015 15:42
456
14
ตำแหน่งบรรจุผู้ดูแลเด็กปี58 มาเมื่ิอไหร่คะ
05/02/2015 7:52
1437
15
ขอทราบรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นด้วยครับ
26/01/2015 11:02
489
 
ทั้งหมด: 469เรื่อง จำนวน: 32หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 การเ 21/07/2015 8:56 10
2 สอบถามคุณวุฒิ นักวิชาการพัสดุ 21/07/2015 8:26 10
3 สอบถามหลักสูตรนักบริหารงานการเกษตร 20/07/2015 8:43 19
4 การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท. 24/07/2015 8:29 10
5 การเข้ารับการฝึกอบรมของผู้ป่วย 24/07/2015 8:31 3
6 หลักสูตรนักบริหารการศึกษา 24/07/2015 8:28 5
7 สอบถามการนำวุฒิ ป.โท มาลดระยะเวลา นักบริหารการศึกษา 6 ไป 7 ค่ะ 16/07/2015 9:06 36
8 ขอเรียนสอบถามค่ะ 16/07/2015 9:08 12
9 การเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานจ้าง 20/07/2015 8:46 13
10 ขอความช่วยเหลือคับ 16/07/2015 9:12 9
11 หลักสูตรนักบริหารงาน อปท.รุ่น76 20/07/2015 8:48 11
12 ปรับเงินค่าตอบแทน 10/07/2015 8:41 58
13 การสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแดเด็ก 09/07/2015 8:02 48
14 การอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการสถานศึกษา 09/07/2015 9:59 22
15 ขอความเมตตาอยากทราบว่าเนื้อหาในการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นมีอะไรบ้าง 06/07/2015 12:31 20
 
ทั้งหมด: 1258เรื่อง จำนวน: 84หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2015. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย