Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  บรรจุผดด. รอบ 3  
 

เรียกบรรจุผดด.รอบสามจะมาเม่ื่อไร

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

กรุณาสอบถามที่สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) โทร. 0-2241-9021-3 และ โทร.0-2241-9000

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง
08/02/2016 8:32
72
2
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)
11/01/2016 8:15
250
3
นักบริหารงาน 7 ขี้เกียจ
24/12/2015 8:24
342
4
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
13/11/2015 8:41
561
5
การสอบนักบริหารการศึกษา 7แต่ยังไม่อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
16/09/2015 10:06
1792
6
การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท.
07/09/2015 10:01
1422
7
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
1169
8
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
1641
9
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
1473
10
สอบถามเรื่องหลักสูตรอบรม นักกฎหมายของส่วนท้องถิ่น ว่า หลักสูตรใดมีสิทธิได้รับ พตก.
06/07/2015 10:06
1517
11
สอบถามการอบรมหลักสูตรผอ.กอง 7 อบต.
01/07/2015 9:00
1388
12
อยากให้สถาบันฯ ชี้แจงครับ กรณีที่ทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาอบรมถูกเอาเปรียบ
23/06/2015 11:54
2133
13
อยากได้หนังสือของ มท. เรื่องการอนุโลมผู้ที่ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษาแล้ว ต้องให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษาภายใน 2 ปี
19/06/2015 9:53
1698
14
การอบรมนักบริหารงานคลัง
18/06/2015 9:31
1529
15
ควรอบรมหลักสูตรไหน ระหว่างนักบริหารงานสาธารณสุข กับ ผอ.กอง7 อบต.
12/06/2015 8:05
1303
 
ทั้งหมด: 477เรื่อง จำนวน: 32หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 สอบถามการเปิดรับสมัครงาน 04/02/2016 9:06 14
2 วุฒิ ป.บัณฑิต สามารถใช้สอบเป็นนักบริหารงานการศึกษา 02/02/2016 8:52 13
3 เงินเดือนไม่ออก 01/02/2016 10:15 25
4 หนังสือเชิญอบรมหลักสูตรศึกษานิเทศก์ 29/01/2016 8:04 9
5 การเข้าพักก่อนวันอบรม คลองหก 28/01/2016 8:16 25
6 สอบถามที่พัก 28/01/2016 7:59 27
7 ที่พัก 28/01/2016 8:00 19
8 การเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 28/01/2016 8:00 32
9 การปรับวุฒิปริญญาโท 25/01/2016 12:06 43
10 สอบถาม ครับ "นักพัฒนาชุมชน มีวุฒิ ป.บัณฑิต (การจัดการเเละประเมินโครงการ) 19/01/2016 8:58 33
11 เช้ารับอบรมหลักสูตรไหน 11/01/2016 8:22 39
12 สอบนักบริหารการศึกษา 08/01/2016 7:58 46
13 อยากให้เปิดหลักสูตรนักบริหารงานคลัง ให้แก่หัวหน้าไม่จบ ป.ตรี หรือจบไม่ตรงสายงาน 29/12/2015 11:51 34
14 คุณอภิชา ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ ติดต่อยากมาก 29/12/2015 11:53 29
15 การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา 29/12/2015 11:43 29
 
ทั้งหมด: 1338เรื่อง จำนวน: 90หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2016. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย