Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ นักบริหารงานคลัง 6 เพื่อเข้าสู่ ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง 7  
 

เรียน  ผู้อำนายการสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น

       ดิฉัน อยากให้ทางสถาบันฯเปิดอบรมหลักสูตรพิเศษ  นักบริหารงานคลัง 6 เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง 7 เพื่อทำการเยียวยาและสร้างขวัญกำลงใจสำหรับหัวหน้าส่วนการคลัง(เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 )ที่ปฏิบัติงานมาตั้งแต่ ปี 2539   ที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีตรงตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง ที่ก.อบต.กำหนดไว้ แต่มีข้อกำหนดให้ว่า หรือผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร นักบริหารงานคลัง 6   ดิฉันคิดว่า  ดิฉัน และเพื่อนๆ อีกหลายคนที่บรรจุในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 บรรจุในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลังระดับ 2  ที่ท้องถิ่นเปิดสอบบรรจุครั้งแรกเมือ่ปี  2539    มีความเดือนร้อนอยากมากเนื่องจากไม่มีวุฒิปริญญาตรีตรงตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง  จึงอยากขอร้องให้ทางสถาบันฯประสานงานกับทางกรมส่งเสริมฯ ขอเปิดหลักสูตรพิเศษ  นักบริหารงานคลัง 6  เพื่อจะได้มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารงานคลัง 6  เข้าสู่ตำแหน่ง  นักบริหารงานคลัง 7   ต่อไป 

                   ขอความกรุณามา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ

                             นางพจมาน  สอนโพธิ์

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 


ขอให้ท่านทำหนังสือแจ้งไปที่ ก.อบต.ครับ

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
ต้องการสมัครเข้าอบรมหลักสูตร นบส.
22/04/2014 10:29
8
2
การอบรมแผนที่ภาษี
01/04/2014 8:22
169
3
ผอ.กองคลัง 7
27/03/2014 9:31
292
4
นักบริหารงานการศึกษา(ตาม ก.ท) รุ่นที่ ๑
12/03/2014 10:32
611
5
คำปฏิญาณตนของผู้เข้ารับการอบรม
04/03/2014 15:12
468
6
แนวข้อสอบนักกฎหมายท้องถิ่นรุ่นที่ 6
11/02/2014 9:56
612
7
การอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานทะเบียน
10/02/2014 11:04
464
8
หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 10
06/02/2014 12:41
707
9
การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 5
07/02/2014 9:34
519
10
การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นรุ่นที่ 5
07/02/2014 9:36
512
11
อบรมช่วงเลือกตั้งส.ส.
10/01/2014 8:27
564
12
หลักสูตร นบส. รุ่น 15
07/01/2014 10:06
679
13
ต้องการสมัคหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานช่าง
20/12/2013 8:25
609
14
สมัครอบรหลักสูตร นบส. รุ่นที่ 17 (2 มิ.ย. - 11 ก.ค.57)
12/12/2013 7:45
832
15
ยุบสภาแล้ว ยังมีการจัดอบรมอยู่มั้ยคะ
11/12/2013 8:15
814
 
ทั้งหมด: 391เรื่อง จำนวน: 27หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 บรรจุผดด. 23/04/2014 8:21 2
2 ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล 22/04/2014 12:44 3
3 สอบถาม คับ 22/04/2014 10:25 3
4 ต้องการสมัครเข้าอบรมนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง 22/04/2014 10:29 3
5 ขอหนังสือแจ้งอบรมนบส.รุ่นที่17 ด้วยครับ จะได้ทำเรื่องเบิกเงินลงทะเบียน 22/04/2014 10:33 1
6 ขอหนังสือแจ้งอบรมนบส.รุ่นที่17 ด้วยครับ จะได้ทำเรื่องเบิกเงินลงทะเบียน 22/04/2014 10:33 2
7 ขอหนังสือแจ้งอบรมนบส.รุ่นที่17 ด้วยครับ จะได้ทำเรื่องเบิกเงินลงทะเบียน 22/04/2014 10:34 1
8 ขอคำชี้แนะในการสมัครออนไลน์ 22/04/2014 10:42 1
9 การอบรมหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ 22/04/2014 10:42 2
10 อบรม นักวิชาการพัสดุ 22/04/2014 10:44 3
11 เข้าตรงผลการสมัคร ไม่ได้ 22/04/2014 10:50 3
12 หลักสูตรนักบริหารการศึกษา 22/04/2014 10:51 9
13 ขอสอบถามกรณีตำแหน่งจัดเก็บรายได้ 6 จะสอบเป็นนักบริหารงานคลัง 6 แต่วุฒิบัญชีไม่่ถึง 15 หน่วยกิจ ทำได้หรือไม่? 10/04/2014 7:46 31
14 แนวทางปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา 6 เป็นผู้อำนวยการกองช่าง 7 อบต. 08/04/2014 8:31 36
15 การอบรมนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 15 09/04/2014 8:38 15
 
ทั้งหมด: 925เรื่อง จำนวน: 62หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2014. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย