Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ นักบริหารงานคลัง 6 เพื่อเข้าสู่ ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง 7  
 

เรียน  ผู้อำนายการสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น

       ดิฉัน อยากให้ทางสถาบันฯเปิดอบรมหลักสูตรพิเศษ  นักบริหารงานคลัง 6 เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง 7 เพื่อทำการเยียวยาและสร้างขวัญกำลงใจสำหรับหัวหน้าส่วนการคลัง(เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 )ที่ปฏิบัติงานมาตั้งแต่ ปี 2539   ที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีตรงตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง ที่ก.อบต.กำหนดไว้ แต่มีข้อกำหนดให้ว่า หรือผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร นักบริหารงานคลัง 6   ดิฉันคิดว่า  ดิฉัน และเพื่อนๆ อีกหลายคนที่บรรจุในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 บรรจุในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลังระดับ 2  ที่ท้องถิ่นเปิดสอบบรรจุครั้งแรกเมือ่ปี  2539    มีความเดือนร้อนอยากมากเนื่องจากไม่มีวุฒิปริญญาตรีตรงตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง  จึงอยากขอร้องให้ทางสถาบันฯประสานงานกับทางกรมส่งเสริมฯ ขอเปิดหลักสูตรพิเศษ  นักบริหารงานคลัง 6  เพื่อจะได้มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารงานคลัง 6  เข้าสู่ตำแหน่ง  นักบริหารงานคลัง 7   ต่อไป 

                   ขอความกรุณามา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ

                             นางพจมาน  สอนโพธิ์

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 


ขอให้ท่านทำหนังสือแจ้งไปที่ ก.อบต.ครับ

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
สอบถามเรื่องอบรมนักบริหารการศึกษาเพิ่มเติม
26/08/2014 12:47
57
2
หลักสูตรนักบริหารการศึกษา(เพิ่มเติม)
26/08/2014 13:04
50
3
การอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมนักบริหารการศึกษา
26/08/2014 13:05
36
4
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษาเพิ่มเติม
27/08/2014 8:41
48
5
อบรมหลักสูตรเทศกิจ จะมีบ้างหรือเปล่า
21/08/2014 8:51
39
6
อบรมสายงานเจ้าพนักงานเทศกิจ
22/08/2014 8:21
14
7
การสอบนักบริหารการศึกษา
20/08/2014 8:33
79
8
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
13/08/2014 9:15
714
9
นักบริหารการศึกษารุ่น๑-๙
08/08/2014 9:29
254
10
มีการประชุมหลักสูตรเพิ่มเติมนักบริหารการศึกษาแน่นอน
08/08/2014 9:30
152
11
สิ่งที่ สพบ.ต้องดำเนินการจัดอบรม(นักบริหารการศึกษา)
08/08/2014 8:50
143
12
อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษาเพิ่มเติม
01/08/2014 13:13
188
13
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
22/07/2014 9:31
949
14
วุฒิและคุณสมบัติผดดรอบสามขอให้ใช้เหมือนปี54ทีเถอะสาธุเพื่อนบรรจุกันหมดแล้วอย่าเปลี่ยนระเบียบเลยเพราะพวกเราอยู่ท้องถิ่นขอความเมตตาผู้เกี่ยวข้อง
22/07/2014 8:15
345
15
อบรมนักบริหารการศึกษา
18/07/2014 9:55
191
 
ทั้งหมด: 432เรื่อง จำนวน: 29หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 อบรมบริหารการศึกษา 26/08/2014 12:37 20
2 การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา (หลักสูตรเพิ่ม) 26/08/2014 13:08 15
3 หลักสูตรเพิ่มเติมนักบริหารการศึกษา 26/08/2014 13:11 20
4 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งคั้งเป็นพนักงานจ้าตามภารกิจกของผู้ดูแลเด็ก 22/08/2014 9:12 63
5 การจัดสรรอัตรตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กปี 2557 22/08/2014 9:16 134
6 ตำแหน่งประธานสภา อบต. เปลี่ยนได้หรือไม่ 22/08/2014 9:19 15
7 ตำแหน่งประธานสภา อบต. เปลี่ยนได้หรือไม่ 22/08/2014 9:21 8
8 การเปลี่ยนสายงาน 22/08/2014 9:23 16
9 การจัดตั้งฝ่ายใน อบต.ขนาดกลาง 22/08/2014 9:29 15
10 สมัครอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา 19/08/2014 13:13 54
11 นักบริหารการศึกษาอบรมเพิ่มเติม 15/08/2014 10:33 64
12 ติดตามเงินคืนค่าปรับงานก่อสร้าง 15/08/2014 9:04 13
13 ตำแหน่งนักบริหารการศึกษา 14/08/2014 8:38 81
14 นักบริหารการคลัง 06/08/2014 13:43 57
15 การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา 04/08/2014 13:38 69
 
ทั้งหมด: 1051เรื่อง จำนวน: 71หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2014. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย