Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ นักบริหารงานคลัง 6 เพื่อเข้าสู่ ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง 7  
 

เรียน  ผู้อำนายการสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น

       ดิฉัน อยากให้ทางสถาบันฯเปิดอบรมหลักสูตรพิเศษ  นักบริหารงานคลัง 6 เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง 7 เพื่อทำการเยียวยาและสร้างขวัญกำลงใจสำหรับหัวหน้าส่วนการคลัง(เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 )ที่ปฏิบัติงานมาตั้งแต่ ปี 2539   ที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีตรงตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง ที่ก.อบต.กำหนดไว้ แต่มีข้อกำหนดให้ว่า หรือผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร นักบริหารงานคลัง 6   ดิฉันคิดว่า  ดิฉัน และเพื่อนๆ อีกหลายคนที่บรรจุในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 บรรจุในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลังระดับ 2  ที่ท้องถิ่นเปิดสอบบรรจุครั้งแรกเมือ่ปี  2539    มีความเดือนร้อนอยากมากเนื่องจากไม่มีวุฒิปริญญาตรีตรงตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง  จึงอยากขอร้องให้ทางสถาบันฯประสานงานกับทางกรมส่งเสริมฯ ขอเปิดหลักสูตรพิเศษ  นักบริหารงานคลัง 6  เพื่อจะได้มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารงานคลัง 6  เข้าสู่ตำแหน่ง  นักบริหารงานคลัง 7   ต่อไป 

                   ขอความกรุณามา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ

                             นางพจมาน  สอนโพธิ์

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 


ขอให้ท่านทำหนังสือแจ้งไปที่ ก.อบต.ครับ

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกับหลักสูตร นบส.ท.
23/05/2016 9:20
134
2
ขอเข้าร่วมอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ ปี2559
12/02/2016 8:30
325
3
ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง
08/02/2016 8:32
1018
4
สอบถามเรื่องหลักสูตร
10/02/2016 9:05
453
5
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)
11/01/2016 8:15
786
6
นักบริหารงาน 7 ขี้เกียจ
24/12/2015 8:24
850
7
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
13/11/2015 8:41
945
8
การสอบนักบริหารการศึกษา 7แต่ยังไม่อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
16/09/2015 10:06
2136
9
การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท.
07/09/2015 10:01
1695
10
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
1345
11
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
2083
12
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
1781
13
สอบถามเรื่องหลักสูตรอบรม นักกฎหมายของส่วนท้องถิ่น ว่า หลักสูตรใดมีสิทธิได้รับ พตก.
06/07/2015 10:06
1818
14
สอบถามการอบรมหลักสูตรผอ.กอง 7 อบต.
01/07/2015 9:00
1619
15
อยากให้สถาบันฯ ชี้แจงครับ กรณีที่ทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาอบรมถูกเอาเปรียบ
23/06/2015 11:54
2412
 
ทั้งหมด: 480เรื่อง จำนวน: 32หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 สมัครอบรมนักบริหารงานทั่วไป 23/06/2016 7:59 4
2 สอบถามเรื่องหลักสูตร 22/06/2016 8:14 9
3 สอบถามสถานที่ฝึกอบรมแผนที่ภาษี (ต่างจังหวัดครับ) 21/06/2016 12:39 5
4 แจ้งขอเปลี่ยนแปลงเรื่องอบรมนักบริหารทั่วไป 21/06/2016 12:40 8
5 เรียนถามหลักสูตรเรื่องของการจัดทำงบประมาณ(ข้อบัญญัติ 60) มีหรือไม่คะ 21/06/2016 12:41 7
6 การสมัครสอบซ่อมหลักสูตรการพัฒนานักกฏหมายท้องถิ่น 21/06/2016 14:17 5
7 การสมัครสอบซ่อมหลักสูตรการพัฒนานักกฏหมายท้องถิ่น 21/06/2016 14:18 4
8 การโอนย้าย จากครู ไปเป็นนักวิชาการศึกษา 20/06/2016 8:28 5
9 ใบประกาศหาย อยากขอใหม่ ทำอย่างไรได้บ้างคะ 13/06/2016 8:39 16
10 การปรับระดับจากนักวิชาการศึกษาชำนาญการเป็น นักวิชาการศึกษาชำนสญการพิเศษ 13/06/2016 8:41 19
11 อยากได้รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 7 08/06/2016 8:20 12
12 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบอำนวยการ ระดับกลาง 06/06/2016 9:14 34
13 ผอ.กองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา) เทศบาลตำบล 06/06/2016 9:40 25
14 การบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก 06/06/2016 9:42 54
15 อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 27/05/2016 7:45 23
 
ทั้งหมด: 1381เรื่อง จำนวน: 93หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2016. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย