Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ นักบริหารงานคลัง 6 เพื่อเข้าสู่ ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง 7  
 

เรียน  ผู้อำนายการสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น

       ดิฉัน อยากให้ทางสถาบันฯเปิดอบรมหลักสูตรพิเศษ  นักบริหารงานคลัง 6 เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง 7 เพื่อทำการเยียวยาและสร้างขวัญกำลงใจสำหรับหัวหน้าส่วนการคลัง(เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 )ที่ปฏิบัติงานมาตั้งแต่ ปี 2539   ที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีตรงตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง ที่ก.อบต.กำหนดไว้ แต่มีข้อกำหนดให้ว่า หรือผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร นักบริหารงานคลัง 6   ดิฉันคิดว่า  ดิฉัน และเพื่อนๆ อีกหลายคนที่บรรจุในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 บรรจุในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลังระดับ 2  ที่ท้องถิ่นเปิดสอบบรรจุครั้งแรกเมือ่ปี  2539    มีความเดือนร้อนอยากมากเนื่องจากไม่มีวุฒิปริญญาตรีตรงตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง  จึงอยากขอร้องให้ทางสถาบันฯประสานงานกับทางกรมส่งเสริมฯ ขอเปิดหลักสูตรพิเศษ  นักบริหารงานคลัง 6  เพื่อจะได้มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารงานคลัง 6  เข้าสู่ตำแหน่ง  นักบริหารงานคลัง 7   ต่อไป 

                   ขอความกรุณามา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ

                             นางพจมาน  สอนโพธิ์

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 


ขอให้ท่านทำหนังสือแจ้งไปที่ ก.อบต.ครับ

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
9
2
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
88
3
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
133
4
สอบถามเรื่องหลักสูตรอบรม นักกฎหมายของส่วนท้องถิ่น ว่า หลักสูตรใดมีสิทธิได้รับ พตก.
06/07/2015 10:06
188
5
สอบถามการอบรมหลักสูตรผอ.กอง 7 อบต.
01/07/2015 9:00
179
6
อยากให้สถาบันฯ ชี้แจงครับ กรณีที่ทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาอบรมถูกเอาเปรียบ
23/06/2015 11:54
207
7
อยากได้หนังสือของ มท. เรื่องการอนุโลมผู้ที่ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษาแล้ว ต้องให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษาภายใน 2 ปี
19/06/2015 9:53
287
8
การอบรมนักบริหารงานคลัง
18/06/2015 9:31
200
9
ควรอบรมหลักสูตรไหน ระหว่างนักบริหารงานสาธารณสุข กับ ผอ.กอง7 อบต.
12/06/2015 8:05
144
10
อบรมนักบริหารงานช่าง
26/05/2015 12:10
213
11
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
22/05/2015 8:04
180
12
เรื่อง การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ใช้ หลักสูตร คณะกรรมการสอบสวน (๑๕ วัน) เทียบโอนวิชาที่เคยเรียน
14/05/2015 8:05
211
13
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
05/03/2015 11:04
915
14
หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น
17/02/2015 15:35
585
15
หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น กับ การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง ต่างกันอย่างไร
17/02/2015 15:42
526
 
ทั้งหมด: 471เรื่อง จำนวน: 32หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 สอบถามเรื่องหลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ หรือเจ้าพนักงานเทศกิจ ว่าในปีนี้มีแผนในการเปิดหลักสูตรหรือไม่ 26/08/2015 8:34 5
2 ไม่ตรงตำแหน่ง 20/08/2015 8:22 16
3 อบรมตำแหน่งไหนดี 20/08/2015 8:23 9
4 การลงทะเบียนอบรมของที่นั่งสำรอง 06/08/2015 8:50 12
5 คุณวุฒิป.ตรีเรียนวิชาชีพครูมีบประกอบวิชาชีพสมัครสอบสพฐ.ในกลุ่มสาระสังคมได้(แต่ท้องถิ่นงงเทศบาล-อบต.ทำไมไม่พัฒนารับเอกอื่นที่ทำงานผดด.เกินสามปีให้มีสิทธิ์สอบบ้างเด็กๆจะได้มีการพัฒนาขึ้นไม่ใช่รับแต่เอกปฐมวัยทั้งเทศบาล-ทั้งอบต.มีแต่ครูปฐมวัยมากมายแล้วกลุ่มสาระอื่นสำคัญต่อการจัดการศึกษาเช่นเดียวกันเช่นภาษาไทย สังคม คณิต วิทย์ เป็นต้นเมื่อไรจะพัฒนาคะกรม 06/08/2015 8:51 19
6 การเปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานเทศกิจ 26/08/2015 8:36 3
7 การเ 21/07/2015 8:56 19
8 สอบถามคุณวุฒิ นักวิชาการพัสดุ 21/07/2015 8:26 27
9 สอบถามหลักสูตรนักบริหารงานการเกษตร 20/07/2015 8:43 32
10 การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท. 24/07/2015 8:29 37
11 การเข้ารับการฝึกอบรมของผู้ป่วย 24/07/2015 8:31 16
12 หลักสูตรนักบริหารการศึกษา 24/07/2015 8:28 37
13 สอบถามการนำวุฒิ ป.โท มาลดระยะเวลา นักบริหารการศึกษา 6 ไป 7 ค่ะ 16/07/2015 9:06 85
14 ขอเรียนสอบถามค่ะ 16/07/2015 9:08 27
15 การเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานจ้าง 20/07/2015 8:46 24
 
ทั้งหมด: 1264เรื่อง จำนวน: 85หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2015. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย