Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ นักบริหารงานคลัง 6 เพื่อเข้าสู่ ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง 7  
 

เรียน  ผู้อำนายการสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น

       ดิฉัน อยากให้ทางสถาบันฯเปิดอบรมหลักสูตรพิเศษ  นักบริหารงานคลัง 6 เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง 7 เพื่อทำการเยียวยาและสร้างขวัญกำลงใจสำหรับหัวหน้าส่วนการคลัง(เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 )ที่ปฏิบัติงานมาตั้งแต่ ปี 2539   ที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีตรงตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง ที่ก.อบต.กำหนดไว้ แต่มีข้อกำหนดให้ว่า หรือผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร นักบริหารงานคลัง 6   ดิฉันคิดว่า  ดิฉัน และเพื่อนๆ อีกหลายคนที่บรรจุในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 บรรจุในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลังระดับ 2  ที่ท้องถิ่นเปิดสอบบรรจุครั้งแรกเมือ่ปี  2539    มีความเดือนร้อนอยากมากเนื่องจากไม่มีวุฒิปริญญาตรีตรงตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง  จึงอยากขอร้องให้ทางสถาบันฯประสานงานกับทางกรมส่งเสริมฯ ขอเปิดหลักสูตรพิเศษ  นักบริหารงานคลัง 6  เพื่อจะได้มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารงานคลัง 6  เข้าสู่ตำแหน่ง  นักบริหารงานคลัง 7   ต่อไป 

                   ขอความกรุณามา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ

                             นางพจมาน  สอนโพธิ์

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 


ขอให้ท่านทำหนังสือแจ้งไปที่ ก.อบต.ครับ

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
ขอเข้าร่วมอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ ปี2559
12/02/2016 8:30
205
2
ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง
08/02/2016 8:32
661
3
สอบถามเรื่องหลักสูตร
10/02/2016 9:05
307
4
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)
11/01/2016 8:15
557
5
นักบริหารงาน 7 ขี้เกียจ
24/12/2015 8:24
638
6
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
13/11/2015 8:41
783
7
การสอบนักบริหารการศึกษา 7แต่ยังไม่อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
16/09/2015 10:06
1997
8
การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท.
07/09/2015 10:01
1564
9
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
1289
10
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
1921
11
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
1673
12
สอบถามเรื่องหลักสูตรอบรม นักกฎหมายของส่วนท้องถิ่น ว่า หลักสูตรใดมีสิทธิได้รับ พตก.
06/07/2015 10:06
1703
13
สอบถามการอบรมหลักสูตรผอ.กอง 7 อบต.
01/07/2015 9:00
1520
14
อยากให้สถาบันฯ ชี้แจงครับ กรณีที่ทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาอบรมถูกเอาเปรียบ
23/06/2015 11:54
2291
15
อยากได้หนังสือของ มท. เรื่องการอนุโลมผู้ที่ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษาแล้ว ต้องให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษาภายใน 2 ปี
19/06/2015 9:53
1847
 
ทั้งหมด: 479เรื่อง จำนวน: 32หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 การดาวน์โหลดใบสมัคร 04/05/2016 8:25 4
2 เข้าอบรมแล้ว...แต่ลืมเอกสาร เป็นหนังสือสำคัญไว้ที่สถานที่อบรม..(ในห้องพัก) ขอเบอร์โทรที่พักหน่อยครับ 18/04/2016 8:42 22
3 สมัครออนไลน์ ไม่ได้ 11/04/2016 7:35 24
4 ขอรายชื่อผุ้เข้าอบรม หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชีรุ่นที่ 22 07/04/2016 7:41 51
5 เพิ่มเติมรายชื่อสมัครฝึกอบรม 30/03/2016 8:39 46
6 สมัครอบรมเพิ่มเติม 30/03/2016 8:40 36
7 โอนย้าย จากกระทรวงสาธารณสุข มา อบต 30/03/2016 8:49 35
8 อบรมเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 29/03/2016 7:34 34
9 ขอสอบถามว่ามีหลักสูตรฝึกอบรมนายช่างไฟฟ้าไหมครับ 29/03/2016 7:36 40
10 การอบรมหลักสูตรตามระบบแท่ง 31/03/2016 13:28 51
11 อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา 22/03/2016 7:58 59
12 อยากอบรม การทำฐานข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม access กรมฯจะเปิดเมื่อไรครับ 31/03/2016 8:48 35
13 หลักสูตรนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 18/03/2016 7:40 45
14 สอบถามหลักสูตรนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 18/03/2016 7:40 43
15 เข็มวิทยฐานะนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 18/03/2016 9:10 63
 
ทั้งหมด: 1362เรื่อง จำนวน: 91หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2016. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย