Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  สนใจเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๓ ครับ  
 

สนใจเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๓ ครับ จะเปิดอบรมวันที่เท่าไรครับ ขอรายละเอียดด้วยครับ

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

เรียน ผู้สนใจเข้ารับการอบรมทุกท่าน ครับ

         หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๓ ได้เลื่อนกำหนดเปิดเป็น วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ครับ เชิญสมัครได้ทางเว็บนี้ หรือติดต่อคุณวัฒนา หมายเลข ๐๘๙ ๒๒๑ ๗๖๓๐ หรือ ผอ.พศิน ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายเลข ๐๘๙ ๔๘๑ ๓๘๙๙ หรือ ศุภมงคล ๐๘๑ ๑๗๐ ๓๖๓๒ ครับ

                       ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล  บูชาถ่ายเทศ   ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานฝึกอบรม สพบ

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
ระเบียบบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก ของ อปท
31/10/2014 8:38
12
2
การบรรจุครูผู้ดูแลเด็กในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบ ปี 2557
31/10/2014 8:41
13
3
มาตรการในการป้องกันการคุกคามทางเพศ
20/10/2014 13:13
37
4
มาตรการในการป้องกันการคุกคามทางเพศ
20/10/2014 13:21
22
5
หลักสูตรนักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง
02/10/2014 9:07
109
6
จ่ายค่าลงทะเบียน
19/09/2014 7:50
174
7
หลักสูตรผู็บริหารสถานศึกษา
17/09/2014 10:48
195
8
ใบงาน หลักสูตรนักบริหารการศึกษา
11/09/2014 9:56
294
9
จะเปิดหลักสูตรนักบริหารการศึกษา(เพิ่มเติม) รุ่น2
11/09/2014 9:51
141
10
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา (หลักสูตรเพิ่ม)
11/09/2014 12:29
135
11
จะเปิดรับรุ่นที่ 2 เมื่อไหรครับ
11/09/2014 8:58
80
12
หลักสูตรเพิ่มเติมนักบริหาร รุ่น ๑
09/09/2014 8:26
148
13
แนะนำสถานที่อบรมที่ดีเยี่ยม
03/09/2014 12:45
252
14
ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์
03/09/2014 12:50
247
15
อบรมนักบริหารการศึกษา (เทียบ)
01/09/2014 9:42
255
 
ทั้งหมด: 449เรื่อง จำนวน: 30หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 การเข้าพักในสถานที่อบรมก่อวันรายงานตัว 28/10/2014 9:43 19
2 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับ1 28/10/2014 9:45 8
3 สอบนักบริหารการศึกษา 17/10/2014 8:35 69
4 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 16/10/2014 10:37 19
5 อยากให้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 16/10/2014 10:37 9
6 ถ้าปลัดเทศบาลกีดกันไม่ให้ไปอบรมด้วยความมีอคติต่อช่างจะทำอย่างไร 16/10/2014 10:39 42
7 อยากอบรมการเขียนเวปไซต์ที่ไม่ใช่Joomla บ้างครับ เช่น Dreamwever หรือ php 16/10/2014 10:40 17
8 อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 16/10/2014 10:45 17
9 ยกเลิกการสมัครอบรม 13/10/2014 8:16 33
10 ยกเลิกสมัครอบรม 13/10/2014 8:16 18
11 ขอทราบรายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการศึกษาเดิม ที่ กท.กำหนด เพื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรตาม มติ กท.ที่กำหนดใหม่ ตาม ว 7 07/10/2014 10:45 55
12 การคัดเลือกสอบบรรจุ ผ ด ด 29/09/2014 13:53 269
13 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 26/09/2014 13:58 65
14 ใบกิจกรรม นักบริหารการศึกษา 26/09/2014 13:59 77
15 หลักสูตร นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 26/09/2014 13:47 22
 
ทั้งหมด: 1107เรื่อง จำนวน: 74หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2014. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย