Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  สนใจเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๓ ครับ  
 

สนใจเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๓ ครับ จะเปิดอบรมวันที่เท่าไรครับ ขอรายละเอียดด้วยครับ

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

เรียน ผู้สนใจเข้ารับการอบรมทุกท่าน ครับ

         หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๓ ได้เลื่อนกำหนดเปิดเป็น วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ครับ เชิญสมัครได้ทางเว็บนี้ หรือติดต่อคุณวัฒนา หมายเลข ๐๘๙ ๒๒๑ ๗๖๓๐ หรือ ผอ.พศิน ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายเลข ๐๘๙ ๔๘๑ ๓๘๙๙ หรือ ศุภมงคล ๐๘๑ ๑๗๐ ๓๖๓๒ ครับ

                       ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล  บูชาถ่ายเทศ   ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานฝึกอบรม สพบ

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
จ่ายค่าลงทะเบียน
19/09/2014 7:50
3
2
หลักสูตรผู็บริหารสถานศึกษา
17/09/2014 10:48
31
3
ใบงาน หลักสูตรนักบริหารการศึกษา
11/09/2014 9:56
97
4
จะเปิดหลักสูตรนักบริหารการศึกษา(เพิ่มเติม) รุ่น2
11/09/2014 9:51
57
5
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา (หลักสูตรเพิ่ม)
11/09/2014 12:29
48
6
จะเปิดรับรุ่นที่ 2 เมื่อไหรครับ
11/09/2014 8:58
36
7
หลักสูตรเพิ่มเติมนักบริหาร รุ่น ๑
09/09/2014 8:26
65
8
แนะนำสถานที่อบรมที่ดีเยี่ยม
03/09/2014 12:45
182
9
ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์
03/09/2014 12:50
168
10
อบรมนักบริหารการศึกษา (เทียบ)
01/09/2014 9:42
155
11
รอสมัครอบรมนักบริหาร
01/09/2014 9:44
108
12
ผลการประชุม ก.กลาง เรื่องหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
29/08/2014 11:26
324
13
สอบถามเรื่องอบรมนักบริหารการศึกษาเพิ่มเติม
26/08/2014 12:47
213
14
หลักสูตรนักบริหารการศึกษา(เพิ่มเติม)
26/08/2014 13:04
178
15
การอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมนักบริหารการศึกษา
26/08/2014 13:05
135
 
ทั้งหมด: 444เรื่อง จำนวน: 30หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 โปรดจัดสรรศพด.ที่ยังไม่มีข้าราชการ 18/09/2014 8:53 13
2 การปรับตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการกอง ระดับ 8 กรณีพิเศษ 18/09/2014 8:47 9
3 การบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก 18/09/2014 8:59 33
4 lสมัครหลักสูตรนักบริหารการศึกษาและชำระเงินไปแล้วแต่อยากเปลี่ยนรุ่นครับ 16/09/2014 8:41 20
5 สำรวจผดด.ศูนย์ที่ยังไม่มีครูบรรจุ 15/09/2014 10:30 89
6 ศูนย์ยังไม่มีครูบรรจุ 15/09/2014 10:31 43
7 สอบถามครับ 12/09/2014 8:48 16
8 สอบถามเรื่องที่พักในการฝึกอบรมครับ 12/09/2014 8:51 21
9 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานการเกษตร 15/09/2014 8:03 9
10 ใบงาน หลักสูตรนักบริหารการศึกษา 11/09/2014 9:56 24
11 ใบงาน หลักสูตรนักบริหารการศึกษา 11/09/2014 9:56 22
12 การบรรจุครูผู้ช่วย 11/09/2014 9:46 129
13 ข้อเสนอแนะหลักสูตรนักบริหารการศึกษา กับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 11/09/2014 12:30 37
14 รายชื่อตกหล่น 10/09/2014 7:58 59
15 ึ่ค่าตอบแทนผดด. 09/09/2014 12:41 178
 
ทั้งหมด: 1086เรื่อง จำนวน: 73หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2014. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย