Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  สนใจเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๓ ครับ  
 

สนใจเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๓ ครับ จะเปิดอบรมวันที่เท่าไรครับ ขอรายละเอียดด้วยครับ

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

เรียน ผู้สนใจเข้ารับการอบรมทุกท่าน ครับ

         หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๓ ได้เลื่อนกำหนดเปิดเป็น วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ครับ เชิญสมัครได้ทางเว็บนี้ หรือติดต่อคุณวัฒนา หมายเลข ๐๘๙ ๒๒๑ ๗๖๓๐ หรือ ผอ.พศิน ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายเลข ๐๘๙ ๔๘๑ ๓๘๙๙ หรือ ศุภมงคล ๐๘๑ ๑๗๐ ๓๖๓๒ ครับ

                       ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล  บูชาถ่ายเทศ   ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานฝึกอบรม สพบ

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
ขอทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรเฉพาะตำแหน่ง
25/11/2014 12:28
33
2
ระเบียบบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก ของ อปท
31/10/2014 8:38
395
3
การบรรจุครูผู้ดูแลเด็กในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบ ปี 2557
31/10/2014 8:41
406
4
มาตรการในการป้องกันการคุกคามทางเพศ
20/10/2014 13:13
67
5
มาตรการในการป้องกันการคุกคามทางเพศ
20/10/2014 13:21
44
6
หลักสูตรนักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง
02/10/2014 9:07
159
7
จ่ายค่าลงทะเบียน
19/09/2014 7:50
245
8
หลักสูตรผู็บริหารสถานศึกษา
17/09/2014 10:48
281
9
ใบงาน หลักสูตรนักบริหารการศึกษา
11/09/2014 9:56
388
10
จะเปิดหลักสูตรนักบริหารการศึกษา(เพิ่มเติม) รุ่น2
11/09/2014 9:51
186
11
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา (หลักสูตรเพิ่ม)
11/09/2014 12:29
193
12
จะเปิดรับรุ่นที่ 2 เมื่อไหรครับ
11/09/2014 8:58
108
13
หลักสูตรเพิ่มเติมนักบริหาร รุ่น ๑
09/09/2014 8:26
186
14
แนะนำสถานที่อบรมที่ดีเยี่ยม
03/09/2014 12:45
292
15
ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์
03/09/2014 12:50
286
 
ทั้งหมด: 450เรื่อง จำนวน: 30หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 อบรมหลังสูตรนักบริหารการศึกษารุ่น 10 25/11/2014 8:45 13
2 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงิน ทาง e-mail ได้หรือไม่คะ 17/11/2014 13:25 16
3 คุณสมบัติสอบนักบริหารการศึกษา 19/11/2014 9:03 45
4 เปิดการอบรมนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 13/11/2014 7:59 19
5 เลื่อนการอบรม 13/11/2014 8:01 22
6 สมัครหลักสูตรศึกษานิเทศก์ไม่ได้ต้องทำยังไงคะ 11/11/2014 8:06 13
7 นบส.รุ่นที่ ๑๙ 11/11/2014 8:25 23
8 หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข 11/11/2014 9:18 14
9 สอบถามนักวิชาการสาธารณสุข 11/11/2014 9:18 12
10 หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข 11/11/2014 9:19 16
11 การอบรมหลักสูตรผอ.กองช่าง 06/11/2014 8:26 40
12 หลักสูตรนิติกร 06/11/2014 8:26 31
13 นบส.รุ่นที่ ๑๙ 05/11/2014 8:37 17
14 จ่ายค่าลงทะเบียน นบส.รุ่นที่ ๑๙ แล้ว แต่ไม่มีรายชื่อในทะเบียน 05/11/2014 8:37 20
15 สมัคร นบส.รุ่นที่ ๑๙ จ่ายค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่มีชื่อ 05/11/2014 8:37 16
 
ทั้งหมด: 1125เรื่อง จำนวน: 75หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2014. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย