Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  สนใจเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๓ ครับ  
 

สนใจเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๓ ครับ จะเปิดอบรมวันที่เท่าไรครับ ขอรายละเอียดด้วยครับ

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

เรียน ผู้สนใจเข้ารับการอบรมทุกท่าน ครับ

         หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๓ ได้เลื่อนกำหนดเปิดเป็น วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ครับ เชิญสมัครได้ทางเว็บนี้ หรือติดต่อคุณวัฒนา หมายเลข ๐๘๙ ๒๒๑ ๗๖๓๐ หรือ ผอ.พศิน ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายเลข ๐๘๙ ๔๘๑ ๓๘๙๙ หรือ ศุภมงคล ๐๘๑ ๑๗๐ ๓๖๓๒ ครับ

                       ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล  บูชาถ่ายเทศ   ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานฝึกอบรม สพบ

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
05/03/2015 11:04
300
2
หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น
17/02/2015 15:35
244
3
หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น กับ การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง ต่างกันอย่างไร
17/02/2015 15:42
175
4
ตำแหน่งบรรจุผู้ดูแลเด็กปี58 มาเมื่ิอไหร่คะ
05/02/2015 7:52
683
5
ขอทราบรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นด้วยครับ
26/01/2015 11:02
264
6
สอบถามเกี่ยวกับการลาในระหว่างการเข้าอบรมครับ
05/01/2015 13:56
336
7
หลักสูตรนักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง
05/01/2015 14:01
280
8
ไม่ทราบว่า หลักสูตรนิติกร ประจำปีงบประมาณ 58 มีไหมครับ
16/12/2014 14:16
298
9
สอบถามเรื่อง ผอ.ระดับ7
16/12/2014 14:17
623
10
ขอทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรเฉพาะตำแหน่ง
25/11/2014 12:28
448
11
ระเบียบบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก ของ อปท
31/10/2014 8:38
1135
12
การบรรจุครูผู้ดูแลเด็กในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบ ปี 2557
31/10/2014 8:41
1144
13
มาตรการในการป้องกันการคุกคามทางเพศ
20/10/2014 13:13
227
14
มาตรการในการป้องกันการคุกคามทางเพศ
20/10/2014 13:21
165
15
หลักสูตรนักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง
02/10/2014 9:07
402
 
ทั้งหมด: 459เรื่อง จำนวน: 31หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 นักบริหารงานการเกษตร 08/04/2015 10:01 15
2 นักบริหารงานการเกษตร 08/04/2015 10:02 12
3 เจ้าพนักงานธุรการ 7ว 20/03/2015 8:33 39
4 เรียกตัวเข้าอบรม 30/03/2015 9:16 39
5 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา 30/03/2015 9:19 46
6 การอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการกอง 18/03/2015 8:49 52
7 การอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการกอง 18/03/2015 8:49 42
8 ได้มีหนังสือเข้าเรียกตัวเข้าอบรม ที่มท 08074./ ว 2403 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 16/03/2015 8:08 70
9 การเบิกค่าเช่าบ้าน 13/03/2015 7:59 74
10 การสอบ นักบริหารการศึกษา 6 12/03/2015 13:10 76
11 หลักสูตรปฐมนิเทศ 12/03/2015 13:09 33
12 โทร ติดต่อสถาบันยากมากค่ะ 12/03/2015 7:53 35
13 หลักสูตรนักบริหาร 10/03/2015 8:29 82
14 หลักสูตรการฝึกอบรม 10/03/2015 8:30 56
15 เรื่องการสอบเปลี่ยนสายงาน 06/03/2015 7:52 95
 
ทั้งหมด: 1204เรื่อง จำนวน: 81หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2015. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย