Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม นบส.ท.ไม่เหมาะสม  
 

   การฝึกอบรม นบส.ท. นั้น มีข้อบกพร่องมาก ไม่ได้มาตรฐานหลักสูตร ไม่เป็นที่ยอมรับแม้กระทั่งพนักงาน อปท.ด้วยกัน

   หลักสูตร นบส.ท.ที่ดีนั้น ควรแยกแยะให้ชัดเจนไม่ใช่มุ่งแต่แสวงหากำไรเป็นหลัก เช่น หลักสูตรนี้ควรกำหนดแต่เฉพาะปลัดและรองปลัดตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป ไม่ควรกำหนดตำแหน่งอื่นมาปะปน เช่น นักบริหารสายอื่น หรือ เจ้าหน้าที่สายอื่น เป็นต้น มาร่วมอบรมด้วย เพราะมันผิดหลักการบริหาร ผิดหลักการวางตัว และเป็นการทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เคารพเกรงใจผู้บังคับบัญชา สิ่งสำคัญคือ มองไม่เห็นประโยชน์พนักงานกลุ่มเหล่านั้นจะได้ประโยชน์อะไรที่สมน้ำสมเนื้อกับงบประมาณ 190,000 บาท ที่เทศบาลลงทุนไปเลย

    นอกจากนั้นเวลาแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนก็แสดงความคิดได้ไม่เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด ๆ ก็ตาม เนื่องจากจะเป็นการกระทบความรู้สึก นอกจากนั้นหลักสูตรที่จัดเรียนก็ไม่เหมาะสม ไม่เน้นเฉพาะเจาะจงให้เหมาะสมกับกลุ่ม อย่างเช่นวิชาสัมมนา คำว่า "สัมมนา" มีความหมายว่าอย่างไร .... สถาบันก็ยังแปลความไม่ออก...คำว่าสัมมนา นั้น จะต้องเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนในวงเสวนา เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไข หรือ แปลผลในทางวิชาการเพื่อสะท้อนปัญหาบางอย่างสำหรับการแก้ไขในอนาคต แต่กรณีของสถาบันเรานั้น เป็นการบรรยายโดยผู้สอนอย่างเดียว จึงเป็นการจัดหลักสูตรและวิธีการสอนไม่ได้มาตรฐาน อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการกำหนดระยะเวลา บางวิชาเนื้อมากควรจะกำหนดเวลามาก ๆ แต่กลับกำหนดเวลาน้อยเช่น สัมมนาปัญหากฎหมายท้องถิ่น ควรกำหนดเวลามาก ๆ เป็น 1 วัน วิชาการบริหารงานบุคคลควร 1 วัน และควรให้ ผอ.ส่วนบุคคลมาเป็นวิทยากรเพราะเป็นคนทำงานด้านนี้โดยตรง ส่วนรองอธิบดีนั้นควรให้มากล่าวเปิดหรือปิดก็พอแล้ว เพราะท่านไม่รู้ปัญหาหรือไม่รู้เรื่องการบริหารงานบุคคลโดยละเอียดเลย แค่ให้ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานมาพบปะก็ถือว่าสุดยอดแล้ว

         

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 


1. หลักสูตร นบสท.เป็นหลักสูตรที่ สพบ.ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ ในการจัดทำหลักสูตร และค่าลงทะเบียนที่จัดเก็บ ม.ธรรมศาสตร์ที่เป็นผู้บริหารจัดการทั้งหมด สาเหตุที่ค่าลงทะเบียนแพงเนื่องจากมีการศึกษาดูงานต่างประเทศและอบรมนานถึง 6 สัปดาห์ครับ

2. มีนักบริหารงานสายอื่นหรือเจ้าหน้าที่สายงานอื่นมาร่วมอบรมด้วยนั้น ก็เนื่องจากต้องการให้เป็นหลักสูตรกลาง มีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมอบรม และเปิดโอกาสให้  นักบริหารงานสายอื่นสามารถมาอบรมและเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานนักบริหารงาน อปท.ได้

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
แจ้งปัญหาการสมัคร (อบรมตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล)
12/09/2017 8:07
2169
2
ส่งเอกสารขอคืนเงินค่าอบรมหลักสูตรฯแล้ว ยังไม่ได้รับคีน เพราะอะไรคะ
12/09/2016 8:41
2586
3
สอบถามยกเลิกการอบรม (เนื่องจากป่วย)
02/09/2016 7:38
2442
4
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกับหลักสูตร นบส.ท.
23/05/2016 9:20
3095
5
ขอเข้าร่วมอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ ปี2559
12/02/2016 8:30
2589
6
ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง
08/02/2016 8:32
7603
7
สอบถามเรื่องหลักสูตร
10/02/2016 9:05
3450
8
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)
11/01/2016 8:15
3732
9
นักบริหารงาน 7 ขี้เกียจ
24/12/2015 8:24
4115
10
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
13/11/2015 8:41
3431
11
การสอบนักบริหารการศึกษา 7แต่ยังไม่อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
16/09/2015 10:06
4266
12
การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท.
07/09/2015 10:01
3613
13
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
3081
14
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
4762
15
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
4007
 
ทั้งหมด: 483เรื่อง จำนวน: 33หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น 05/07/2019 13:26 130
2 ขอยกเลิกรายชื่อผู้สมัครอบรมฯ ได้หรือไม่ 05/07/2019 13:24 73
3 หลักสูตรนิติกร & หลักสูตร พตก. 22/10/2018 7:51 802
4 สอบถามเรื่องหลักสูตรครับ 22/10/2018 7:52 462
5 หลักสูตรเจ้าพนักงานเทศกิจรุ่นที่ 2 แผนประจำปีงบประมาณ 2562 ( 12-30 สิงหาคม 2562) 22/10/2018 7:55 451
6 มีหลักสูตร อบรม นวก.สาธาณสุข มีอบรมช่วงไหนค่ะงบ ปี 62 22/10/2018 7:58 308
7 เรียนถาม การฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล หรือไม่ครับ 22/10/2018 8:00 292
8 การสมัครหลักสูตรอบรมเจ้าพนักงานธุรการ 22/10/2018 8:02 407
9 หนังสืออบรมนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 21 ยังไม่ลงเวปคะ ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ พอดีอยากได้มาทำค่าลงทะเบียนคะ 22/10/2018 8:04 375
10 หลักสูตรบุคลากรกับหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลเป็นหลักสูตรเดียวกันหรือไม่ 10/09/2018 8:01 397
11 ขอทราบหลักสูตรนักวิชาการศึกษา 10/09/2018 8:03 555
12 การสมัครฝึกอบรม 10/09/2018 8:06 553
13 สมัครอบรม 10/09/2018 8:08 522
14 ขอทราบอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ 02/06/2018 7:35 486
15 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล 02/06/2018 7:38 357
 
ทั้งหมด: 1493เรื่อง จำนวน: 100หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย