Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  อบรมนักบริหารงานช่าง  
 

อยากถามว่าได้เขียนใบสมัครเข้าอบรมนักบริหารงานช่างไว้ตอนอบรมผอ.กองรุ่นที่ 11

แต่ตอนนี้หลักสูตรนักบริหารงานช่างเต็มแล้วจะได้อบรมรุ่นไหนครับ (อบต.ท่าข้าม )

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

หลักสูตรนักบริหารงานช่างรุ่นที่ 44 วันที่ 27 ส.ค.-21 ก.ย.55 ครับขอให้ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็ปไวด์ของสถาบันฯ ถ้าไม่มีให้ติดต่อคุณภคิน โทร.09-0678-0191

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
อบรมนักบริหารการศึกษา (เทียบ)
01/09/2014 9:42
16
2
รอสมัครอบรมนักบริหาร
01/09/2014 9:44
11
3
ผลการประชุม ก.กลาง เรื่องหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
29/08/2014 11:26
238
4
สอบถามเรื่องอบรมนักบริหารการศึกษาเพิ่มเติม
26/08/2014 12:47
162
5
หลักสูตรนักบริหารการศึกษา(เพิ่มเติม)
26/08/2014 13:04
119
6
การอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมนักบริหารการศึกษา
26/08/2014 13:05
90
7
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษาเพิ่มเติม
27/08/2014 8:41
91
8
อบรมหลักสูตรเทศกิจ จะมีบ้างหรือเปล่า
21/08/2014 8:51
49
9
อบรมสายงานเจ้าพนักงานเทศกิจ
22/08/2014 8:21
26
10
การสอบนักบริหารการศึกษา
20/08/2014 8:33
124
11
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
13/08/2014 9:15
738
12
นักบริหารการศึกษารุ่น๑-๙
08/08/2014 9:29
291
13
มีการประชุมหลักสูตรเพิ่มเติมนักบริหารการศึกษาแน่นอน
08/08/2014 9:30
173
14
สิ่งที่ สพบ.ต้องดำเนินการจัดอบรม(นักบริหารการศึกษา)
08/08/2014 8:50
167
15
อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษาเพิ่มเติม
01/08/2014 13:13
216
 
ทั้งหมด: 435เรื่อง จำนวน: 29หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 สมัครอบรมนักบริหารการศึกษา 01/09/2014 9:45 2
2 อบรมบริหารการศึกษา 01/09/2014 9:46 3
3 อบรมนักบริหารการศึกษา หลักสูตรเทียบ 01/09/2014 9:41 1
4 ผอ.กองคลัง7 28/08/2014 7:40 22
5 อบรมบริหารการศึกษา 26/08/2014 12:37 60
6 ขอความเห็นใจ 27/08/2014 8:28 38
7 การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา (หลักสูตรเพิ่ม) 26/08/2014 13:08 42
8 หลักสูตรเพิ่มเติมนักบริหารการศึกษา 26/08/2014 13:11 36
9 การเลื่อนระดับของเจ้าพนักงานเทศกิจ 27/08/2014 8:29 11
10 อบรมนักบริหารการศึกษา กรณีอบรมเพิ่มเติม 27/08/2014 8:31 23
11 อบรมเพิ่มเติมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา 27/08/2014 8:50 14
12 อบรมเพิ่มเติม นักบริหารการศึกษา 27/08/2014 8:35 18
13 สอบถามเรื่องเข็มวิทยะฐานะครับ 28/08/2014 10:28 16
14 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งคั้งเป็นพนักงานจ้าตามภารกิจกของผู้ดูแลเด็ก 22/08/2014 9:12 95
15 การจัดสรรอัตรตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กปี 2557 22/08/2014 9:16 199
 
ทั้งหมด: 1062เรื่อง จำนวน: 71หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2014. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย