Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 

ดูรายชื่อผู้สมัครเข้าฝึกอบรม หลักสูตรผู้อำนวยการกองระดับ 7 รุ่นที่ 15 รหัสหลักสูตร 610015

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

หลักสูตรผู้อำนวยการกองระดับ 7 รุ่นที่ 15 ได้ประกาศรายชื่อไปแล้ว และจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมเร็วๆนี้ครับ

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
การอบรมแผนที่ภาษี
01/04/2014 8:22
147
2
ผอ.กองคลัง 7
27/03/2014 9:31
255
3
นักบริหารงานการศึกษา(ตาม ก.ท) รุ่นที่ ๑
12/03/2014 10:32
584
4
คำปฏิญาณตนของผู้เข้ารับการอบรม
04/03/2014 15:12
461
5
แนวข้อสอบนักกฎหมายท้องถิ่นรุ่นที่ 6
11/02/2014 9:56
598
6
การอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานทะเบียน
10/02/2014 11:04
458
7
หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 10
06/02/2014 12:41
688
8
การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 5
07/02/2014 9:34
511
9
การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นรุ่นที่ 5
07/02/2014 9:36
506
10
อบรมช่วงเลือกตั้งส.ส.
10/01/2014 8:27
562
11
หลักสูตร นบส. รุ่น 15
07/01/2014 10:06
676
12
ต้องการสมัคหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานช่าง
20/12/2013 8:25
604
13
สมัครอบรหลักสูตร นบส. รุ่นที่ 17 (2 มิ.ย. - 11 ก.ค.57)
12/12/2013 7:45
823
14
ยุบสภาแล้ว ยังมีการจัดอบรมอยู่มั้ยคะ
11/12/2013 8:15
804
15
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนหรือที่เกี่ยวข้องมีเปิดอบรมช่วงไหนครับ
11/12/2013 15:10
459
 
ทั้งหมด: 390เรื่อง จำนวน: 26หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 ขอสอบถามกรณีตำแหน่งจัดเก็บรายได้ 6 จะสอบเป็นนักบริหารงานคลัง 6 แต่วุฒิบัญชีไม่่ถึง 15 หน่วยกิจ ทำได้หรือไม่? 10/04/2014 7:46 22
2 แนวทางปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา 6 เป็นผู้อำนวยการกองช่าง 7 อบต. 08/04/2014 8:31 26
3 การอบรมนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 15 09/04/2014 8:38 13
4 การขึ้นตำแกน่งผ๔้อำนวยการกองคลัง7 เป็น ผู้อำนวยการกองคลัง8 02/04/2014 9:25 48
5 การอบรม 26/03/2014 9:16 50
6 คุณสมบัติตำแหน่งนักบริหารงานคลัง 21/03/2014 13:54 56
7 หลักสูตร "วิศวกรโยธา" 26/03/2014 8:52 35
8 สอบถามจำนวน จนท.ตรวจสอบภายใน 21/03/2014 13:55 35
9 เปลี่ยนสายงานจาก ผอ.คลัง ไปเป็นผอ.การศึกษา 14/03/2014 14:18 95
10 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา 17/03/2014 12:28 80
11 สมัครหลักสูตรนักบริหารการศึกษา(หลักสูตร กท. กำหนด) 12/03/2014 10:25 107
12 อบรม หลักสูตร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ค่ะ 12/03/2014 10:34 32
13 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวไม่ได้ 28/03/2014 13:28 25
14 ข้อมูลการอบรม "หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑๐" 11/03/2014 12:18 107
15 อบรมนักบริหารงานช่าง 04/03/2014 11:37 77
 
ทั้งหมด: 911เรื่อง จำนวน: 61หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2014. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย