Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  อบรมสันทนาการ  
 

เมื่อไหร่จะมีการอบรมหลักสูตรสำหรับตำแหน่งสันทนาการ  เพราะสันทนาการไมีเคยได้รับการฝึกอบรมเลยไม่รู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเลย  ทางสถานบันควรจะจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้หน่อย  เห็นมีแต่ฝึกอบรมสายงานเดิม ๆ อาทิ  นักวิชาการศึกษา  ฯลฯ  สันทนาการไม่มีโอกาสรับรู้ถึงความก้าวหน้าในสายงานตัวเองเลย  สงสัยตำแหน่งนี้เป็นลูกเมียหลวงที่อาศัยอยู่ในกองการศึกษา  ถึงไม่มีโอกาสรับรู้ถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับ  แถมยังโดนปิดหูปิดตาไม่ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผู้มีอำนาจที่รับผิดชอบดูแลสายงานตำแหน่งนี้  กรุณาให้การดูแลด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่นึกถึง

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

เดิมหลักสูตรเจ้าหน้าที่สันทนาการได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเป็นผู้ดำเนินการ แต่มาระยะหลังๆไม่มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมหรือมีแต่น้อยมากจนมหาวิทยาลัยไม่สามารถเปิดอบรมได้จึงไม่ได้จัด แต่อย่างไรก็ตามท่านสามารถสมัครเข้ามาได้และชักชวนเพื่อนๆสมัครเข้ามาที่สถาบันฯ หากมีจำนวนมากพอ สถาบันฯจะเปิดอบรมเพิ่มเติมให้เป็นกรณีพิเศษ

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
แจ้งปัญหาการสมัคร (อบรมตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล)
12/09/2017 8:07
3255
2
ส่งเอกสารขอคืนเงินค่าอบรมหลักสูตรฯแล้ว ยังไม่ได้รับคีน เพราะอะไรคะ
12/09/2016 8:41
3226
3
สอบถามยกเลิกการอบรม (เนื่องจากป่วย)
02/09/2016 7:38
3123
4
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกับหลักสูตร นบส.ท.
23/05/2016 9:20
3660
5
ขอเข้าร่วมอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ ปี2559
12/02/2016 8:30
2918
6
ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง
08/02/2016 8:32
8753
7
สอบถามเรื่องหลักสูตร
10/02/2016 9:05
4227
8
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)
11/01/2016 8:15
4130
9
นักบริหารงาน 7 ขี้เกียจ
24/12/2015 8:24
4674
10
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
13/11/2015 8:41
3921
11
การสอบนักบริหารการศึกษา 7แต่ยังไม่อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
16/09/2015 10:06
4610
12
การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท.
07/09/2015 10:01
3907
13
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
3482
14
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
5129
15
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
4395
 
ทั้งหมด: 483เรื่อง จำนวน: 33หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น 05/07/2019 13:26 986
2 ขอยกเลิกรายชื่อผู้สมัครอบรมฯ ได้หรือไม่ 05/07/2019 13:24 614
3 หลักสูตรนิติกร & หลักสูตร พตก. 22/10/2018 7:51 1425
4 สอบถามเรื่องหลักสูตรครับ 22/10/2018 7:52 806
5 หลักสูตรเจ้าพนักงานเทศกิจรุ่นที่ 2 แผนประจำปีงบประมาณ 2562 ( 12-30 สิงหาคม 2562) 22/10/2018 7:55 976
6 มีหลักสูตร อบรม นวก.สาธาณสุข มีอบรมช่วงไหนค่ะงบ ปี 62 22/10/2018 7:58 582
7 เรียนถาม การฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล หรือไม่ครับ 22/10/2018 8:00 570
8 การสมัครหลักสูตรอบรมเจ้าพนักงานธุรการ 22/10/2018 8:02 807
9 หนังสืออบรมนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 21 ยังไม่ลงเวปคะ ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ พอดีอยากได้มาทำค่าลงทะเบียนคะ 22/10/2018 8:04 662
10 หลักสูตรบุคลากรกับหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลเป็นหลักสูตรเดียวกันหรือไม่ 10/09/2018 8:01 925
11 ขอทราบหลักสูตรนักวิชาการศึกษา 10/09/2018 8:03 943
12 การสมัครฝึกอบรม 10/09/2018 8:06 1100
13 สมัครอบรม 10/09/2018 8:08 1027
14 ขอทราบอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ 02/06/2018 7:35 752
15 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล 02/06/2018 7:38 616
 
ทั้งหมด: 1493เรื่อง จำนวน: 100หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2020. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย