Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  การปรับหัวหน้าส่วน 7 เป็น ผอ.กอง7  
 

การปรับหัวหน้าส่วนระดับ 7 ไปเป็น ผอ.กอง 7 ทำไมมีแต่เฉพาะนักบริหารงาน ช่าง ,คลัง,ส่วนการศึกษา แล้วทำไม นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัด)ถึงบอกว่าชื่อตำแหน่งมีอยู่ในเทศบาลแล้ว ถ้าอย่างงั้นก็ตำแหน่งนักบริหารต่างๆเรียกชื่อเป็น ผอ. กองกันหมด  ยกเว้น หัวหน้าสำนักปลัดหรือเปล่าค่ะ

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

กรุณาสอบถามคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ ที่สำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลท้องถิ่น (สน.บถ.) โทร 0-2241-9051-2 และ 0-2241-9055-6

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
ต้องการสมัครเข้าอบรมหลักสูตร นบส.
22/04/2014 10:29
4
2
การอบรมแผนที่ภาษี
01/04/2014 8:22
168
3
ผอ.กองคลัง 7
27/03/2014 9:31
292
4
นักบริหารงานการศึกษา(ตาม ก.ท) รุ่นที่ ๑
12/03/2014 10:32
608
5
คำปฏิญาณตนของผู้เข้ารับการอบรม
04/03/2014 15:12
467
6
แนวข้อสอบนักกฎหมายท้องถิ่นรุ่นที่ 6
11/02/2014 9:56
610
7
การอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานทะเบียน
10/02/2014 11:04
462
8
หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 10
06/02/2014 12:41
700
9
การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 5
07/02/2014 9:34
517
10
การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นรุ่นที่ 5
07/02/2014 9:36
511
11
อบรมช่วงเลือกตั้งส.ส.
10/01/2014 8:27
564
12
หลักสูตร นบส. รุ่น 15
07/01/2014 10:06
679
13
ต้องการสมัคหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานช่าง
20/12/2013 8:25
608
14
สมัครอบรหลักสูตร นบส. รุ่นที่ 17 (2 มิ.ย. - 11 ก.ค.57)
12/12/2013 7:45
829
15
ยุบสภาแล้ว ยังมีการจัดอบรมอยู่มั้ยคะ
11/12/2013 8:15
812
 
ทั้งหมด: 391เรื่อง จำนวน: 27หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล 22/04/2014 12:44 2
2 สอบถาม คับ 22/04/2014 10:25 1
3 ต้องการสมัครเข้าอบรมนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง 22/04/2014 10:29 2
4 ขอหนังสือแจ้งอบรมนบส.รุ่นที่17 ด้วยครับ จะได้ทำเรื่องเบิกเงินลงทะเบียน 22/04/2014 10:33 1
5 ขอหนังสือแจ้งอบรมนบส.รุ่นที่17 ด้วยครับ จะได้ทำเรื่องเบิกเงินลงทะเบียน 22/04/2014 10:33 1
6 ขอหนังสือแจ้งอบรมนบส.รุ่นที่17 ด้วยครับ จะได้ทำเรื่องเบิกเงินลงทะเบียน 22/04/2014 10:34 1
7 ขอคำชี้แนะในการสมัครออนไลน์ 22/04/2014 10:42 1
8 การอบรมหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ 22/04/2014 10:42 1
9 อบรม นักวิชาการพัสดุ 22/04/2014 10:44 1
10 เข้าตรงผลการสมัคร ไม่ได้ 22/04/2014 10:50 1
11 หลักสูตรนักบริหารการศึกษา 22/04/2014 10:51 4
12 ขอสอบถามกรณีตำแหน่งจัดเก็บรายได้ 6 จะสอบเป็นนักบริหารงานคลัง 6 แต่วุฒิบัญชีไม่่ถึง 15 หน่วยกิจ ทำได้หรือไม่? 10/04/2014 7:46 30
13 แนวทางปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา 6 เป็นผู้อำนวยการกองช่าง 7 อบต. 08/04/2014 8:31 36
14 การอบรมนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 15 09/04/2014 8:38 15
15 การขึ้นตำแกน่งผ๔้อำนวยการกองคลัง7 เป็น ผู้อำนวยการกองคลัง8 02/04/2014 9:25 53
 
ทั้งหมด: 922เรื่อง จำนวน: 62หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2014. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย