Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  การปรับหัวหน้าส่วน 7 เป็น ผอ.กอง7  
 

การปรับหัวหน้าส่วนระดับ 7 ไปเป็น ผอ.กอง 7 ทำไมมีแต่เฉพาะนักบริหารงาน ช่าง ,คลัง,ส่วนการศึกษา แล้วทำไม นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัด)ถึงบอกว่าชื่อตำแหน่งมีอยู่ในเทศบาลแล้ว ถ้าอย่างงั้นก็ตำแหน่งนักบริหารต่างๆเรียกชื่อเป็น ผอ. กองกันหมด  ยกเว้น หัวหน้าสำนักปลัดหรือเปล่าค่ะ

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

กรุณาสอบถามคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ ที่สำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลท้องถิ่น (สน.บถ.) โทร 0-2241-9051-2 และ 0-2241-9055-6

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
จ่ายค่าลงทะเบียน
19/09/2014 7:50
6
2
หลักสูตรผู็บริหารสถานศึกษา
17/09/2014 10:48
35
3
ใบงาน หลักสูตรนักบริหารการศึกษา
11/09/2014 9:56
100
4
จะเปิดหลักสูตรนักบริหารการศึกษา(เพิ่มเติม) รุ่น2
11/09/2014 9:51
57
5
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา (หลักสูตรเพิ่ม)
11/09/2014 12:29
48
6
จะเปิดรับรุ่นที่ 2 เมื่อไหรครับ
11/09/2014 8:58
36
7
หลักสูตรเพิ่มเติมนักบริหาร รุ่น ๑
09/09/2014 8:26
65
8
แนะนำสถานที่อบรมที่ดีเยี่ยม
03/09/2014 12:45
182
9
ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์
03/09/2014 12:50
170
10
อบรมนักบริหารการศึกษา (เทียบ)
01/09/2014 9:42
155
11
รอสมัครอบรมนักบริหาร
01/09/2014 9:44
109
12
ผลการประชุม ก.กลาง เรื่องหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
29/08/2014 11:26
326
13
สอบถามเรื่องอบรมนักบริหารการศึกษาเพิ่มเติม
26/08/2014 12:47
214
14
หลักสูตรนักบริหารการศึกษา(เพิ่มเติม)
26/08/2014 13:04
179
15
การอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมนักบริหารการศึกษา
26/08/2014 13:05
139
 
ทั้งหมด: 444เรื่อง จำนวน: 30หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 ค่าที่พัก 19/09/2014 7:49 3
2 โปรดจัดสรรศพด.ที่ยังไม่มีข้าราชการ 18/09/2014 8:53 13
3 การเข้าพักในสถานที่อบรมก่อนวันรายงานตัว 19/09/2014 7:51 3
4 การปรับตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการกอง ระดับ 8 กรณีพิเศษ 18/09/2014 8:47 12
5 การบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก 18/09/2014 8:59 41
6 lสมัครหลักสูตรนักบริหารการศึกษาและชำระเงินไปแล้วแต่อยากเปลี่ยนรุ่นครับ 16/09/2014 8:41 20
7 สำรวจผดด.ศูนย์ที่ยังไม่มีครูบรรจุ 15/09/2014 10:30 91
8 ศูนย์ยังไม่มีครูบรรจุ 15/09/2014 10:31 47
9 สอบถามครับ 12/09/2014 8:48 19
10 สอบถามเรื่องที่พักในการฝึกอบรมครับ 12/09/2014 8:51 23
11 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานการเกษตร 15/09/2014 8:03 11
12 ใบงาน หลักสูตรนักบริหารการศึกษา 11/09/2014 9:56 28
13 ใบงาน หลักสูตรนักบริหารการศึกษา 11/09/2014 9:56 23
14 การบรรจุครูผู้ช่วย 11/09/2014 9:46 133
15 ข้อเสนอแนะหลักสูตรนักบริหารการศึกษา กับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 11/09/2014 12:30 39
 
ทั้งหมด: 1088เรื่อง จำนวน: 73หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2014. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย