Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  การปรับหัวหน้าส่วน 7 เป็น ผอ.กอง7  
 

การปรับหัวหน้าส่วนระดับ 7 ไปเป็น ผอ.กอง 7 ทำไมมีแต่เฉพาะนักบริหารงาน ช่าง ,คลัง,ส่วนการศึกษา แล้วทำไม นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัด)ถึงบอกว่าชื่อตำแหน่งมีอยู่ในเทศบาลแล้ว ถ้าอย่างงั้นก็ตำแหน่งนักบริหารต่างๆเรียกชื่อเป็น ผอ. กองกันหมด  ยกเว้น หัวหน้าสำนักปลัดหรือเปล่าค่ะ

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

กรุณาสอบถามคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ ที่สำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลท้องถิ่น (สน.บถ.) โทร 0-2241-9051-2 และ 0-2241-9055-6

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
สอบถามเรื่องอบรมนักบริหารการศึกษาเพิ่มเติม
26/08/2014 12:47
102
2
หลักสูตรนักบริหารการศึกษา(เพิ่มเติม)
26/08/2014 13:04
78
3
การอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมนักบริหารการศึกษา
26/08/2014 13:05
60
4
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษาเพิ่มเติม
27/08/2014 8:41
69
5
อบรมหลักสูตรเทศกิจ จะมีบ้างหรือเปล่า
21/08/2014 8:51
44
6
อบรมสายงานเจ้าพนักงานเทศกิจ
22/08/2014 8:21
21
7
การสอบนักบริหารการศึกษา
20/08/2014 8:33
102
8
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
13/08/2014 9:15
724
9
นักบริหารการศึกษารุ่น๑-๙
08/08/2014 9:29
270
10
มีการประชุมหลักสูตรเพิ่มเติมนักบริหารการศึกษาแน่นอน
08/08/2014 9:30
160
11
สิ่งที่ สพบ.ต้องดำเนินการจัดอบรม(นักบริหารการศึกษา)
08/08/2014 8:50
152
12
อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษาเพิ่มเติม
01/08/2014 13:13
195
13
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
22/07/2014 9:31
955
14
วุฒิและคุณสมบัติผดดรอบสามขอให้ใช้เหมือนปี54ทีเถอะสาธุเพื่อนบรรจุกันหมดแล้วอย่าเปลี่ยนระเบียบเลยเพราะพวกเราอยู่ท้องถิ่นขอความเมตตาผู้เกี่ยวข้อง
22/07/2014 8:15
362
15
อบรมนักบริหารการศึกษา
18/07/2014 9:55
197
 
ทั้งหมด: 432เรื่อง จำนวน: 29หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 ผอ.กองคลัง7 28/08/2014 7:40 3
2 อบรมบริหารการศึกษา 26/08/2014 12:37 32
3 ขอความเห็นใจ 27/08/2014 8:28 23
4 การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา (หลักสูตรเพิ่ม) 26/08/2014 13:08 23
5 หลักสูตรเพิ่มเติมนักบริหารการศึกษา 26/08/2014 13:11 26
6 การเลื่อนระดับของเจ้าพนักงานเทศกิจ 27/08/2014 8:29 7
7 อบรมนักบริหารการศึกษา กรณีอบรมเพิ่มเติม 27/08/2014 8:31 7
8 อบรมเพิ่มเติมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา 27/08/2014 8:50 5
9 อบรมเพิ่มเติม นักบริหารการศึกษา 27/08/2014 8:35 8
10 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งคั้งเป็นพนักงานจ้าตามภารกิจกของผู้ดูแลเด็ก 22/08/2014 9:12 70
11 การจัดสรรอัตรตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กปี 2557 22/08/2014 9:16 154
12 ตำแหน่งประธานสภา อบต. เปลี่ยนได้หรือไม่ 22/08/2014 9:19 18
13 ตำแหน่งประธานสภา อบต. เปลี่ยนได้หรือไม่ 22/08/2014 9:21 13
14 การเปลี่ยนสายงาน 22/08/2014 9:23 21
15 การจัดตั้งฝ่ายใน อบต.ขนาดกลาง 22/08/2014 9:29 21
 
ทั้งหมด: 1057เรื่อง จำนวน: 71หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2014. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย