Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  การปรับหัวหน้าส่วน 7 เป็น ผอ.กอง7  
 

การปรับหัวหน้าส่วนระดับ 7 ไปเป็น ผอ.กอง 7 ทำไมมีแต่เฉพาะนักบริหารงาน ช่าง ,คลัง,ส่วนการศึกษา แล้วทำไม นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัด)ถึงบอกว่าชื่อตำแหน่งมีอยู่ในเทศบาลแล้ว ถ้าอย่างงั้นก็ตำแหน่งนักบริหารต่างๆเรียกชื่อเป็น ผอ. กองกันหมด  ยกเว้น หัวหน้าสำนักปลัดหรือเปล่าค่ะ

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

กรุณาสอบถามคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ ที่สำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลท้องถิ่น (สน.บถ.) โทร 0-2241-9051-2 และ 0-2241-9055-6

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
ขอทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรเฉพาะตำแหน่ง
25/11/2014 12:28
31
2
ระเบียบบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก ของ อปท
31/10/2014 8:38
391
3
การบรรจุครูผู้ดูแลเด็กในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบ ปี 2557
31/10/2014 8:41
403
4
มาตรการในการป้องกันการคุกคามทางเพศ
20/10/2014 13:13
66
5
มาตรการในการป้องกันการคุกคามทางเพศ
20/10/2014 13:21
44
6
หลักสูตรนักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง
02/10/2014 9:07
159
7
จ่ายค่าลงทะเบียน
19/09/2014 7:50
245
8
หลักสูตรผู็บริหารสถานศึกษา
17/09/2014 10:48
281
9
ใบงาน หลักสูตรนักบริหารการศึกษา
11/09/2014 9:56
388
10
จะเปิดหลักสูตรนักบริหารการศึกษา(เพิ่มเติม) รุ่น2
11/09/2014 9:51
186
11
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา (หลักสูตรเพิ่ม)
11/09/2014 12:29
193
12
จะเปิดรับรุ่นที่ 2 เมื่อไหรครับ
11/09/2014 8:58
107
13
หลักสูตรเพิ่มเติมนักบริหาร รุ่น ๑
09/09/2014 8:26
185
14
แนะนำสถานที่อบรมที่ดีเยี่ยม
03/09/2014 12:45
292
15
ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์
03/09/2014 12:50
286
 
ทั้งหมด: 450เรื่อง จำนวน: 30หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 อบรมหลังสูตรนักบริหารการศึกษารุ่น 10 25/11/2014 8:45 12
2 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงิน ทาง e-mail ได้หรือไม่คะ 17/11/2014 13:25 15
3 คุณสมบัติสอบนักบริหารการศึกษา 19/11/2014 9:03 45
4 เปิดการอบรมนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 13/11/2014 7:59 19
5 เลื่อนการอบรม 13/11/2014 8:01 22
6 สมัครหลักสูตรศึกษานิเทศก์ไม่ได้ต้องทำยังไงคะ 11/11/2014 8:06 13
7 นบส.รุ่นที่ ๑๙ 11/11/2014 8:25 23
8 หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข 11/11/2014 9:18 14
9 สอบถามนักวิชาการสาธารณสุข 11/11/2014 9:18 12
10 หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข 11/11/2014 9:19 15
11 การอบรมหลักสูตรผอ.กองช่าง 06/11/2014 8:26 40
12 หลักสูตรนิติกร 06/11/2014 8:26 31
13 นบส.รุ่นที่ ๑๙ 05/11/2014 8:37 17
14 จ่ายค่าลงทะเบียน นบส.รุ่นที่ ๑๙ แล้ว แต่ไม่มีรายชื่อในทะเบียน 05/11/2014 8:37 20
15 สมัคร นบส.รุ่นที่ ๑๙ จ่ายค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่มีชื่อ 05/11/2014 8:37 16
 
ทั้งหมด: 1125เรื่อง จำนวน: 75หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2014. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย