Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  สอบถามบรรจุ ผดด.รอบสาม  
 

ดิฉันขอรบกวนสอบถามเรื่องการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่ตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก รอบที่.3 จะลงมาประมาณเดือนไหนคะ  กรุณาช่วยตอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ ผดด.ที่รอรอบสามด้วยนะคะขอขอบพระคุณมา ณ.ที่นี้ด้วย

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

กรุณาสอบถามคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ ที่สำนักประสานและพัฒนาการจักการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) โทร 0-2241-9021-3 ,0-2241-9000

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
มาตรการในการป้องกันการคุกคามทางเพศ
20/10/2014 13:13
35
2
มาตรการในการป้องกันการคุกคามทางเพศ
20/10/2014 13:21
21
3
หลักสูตรนักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง
02/10/2014 9:07
106
4
จ่ายค่าลงทะเบียน
19/09/2014 7:50
169
5
หลักสูตรผู็บริหารสถานศึกษา
17/09/2014 10:48
192
6
ใบงาน หลักสูตรนักบริหารการศึกษา
11/09/2014 9:56
290
7
จะเปิดหลักสูตรนักบริหารการศึกษา(เพิ่มเติม) รุ่น2
11/09/2014 9:51
139
8
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา (หลักสูตรเพิ่ม)
11/09/2014 12:29
133
9
จะเปิดรับรุ่นที่ 2 เมื่อไหรครับ
11/09/2014 8:58
79
10
หลักสูตรเพิ่มเติมนักบริหาร รุ่น ๑
09/09/2014 8:26
145
11
แนะนำสถานที่อบรมที่ดีเยี่ยม
03/09/2014 12:45
250
12
ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์
03/09/2014 12:50
246
13
อบรมนักบริหารการศึกษา (เทียบ)
01/09/2014 9:42
253
14
รอสมัครอบรมนักบริหาร
01/09/2014 9:44
165
15
ผลการประชุม ก.กลาง เรื่องหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
29/08/2014 11:26
452
 
ทั้งหมด: 447เรื่อง จำนวน: 30หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 การเข้าพักในสถานที่อบรมก่อวันรายงานตัว 28/10/2014 9:43 16
2 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับ1 28/10/2014 9:45 6
3 สอบนักบริหารการศึกษา 17/10/2014 8:35 66
4 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 16/10/2014 10:37 18
5 อยากให้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 16/10/2014 10:37 8
6 ถ้าปลัดเทศบาลกีดกันไม่ให้ไปอบรมด้วยความมีอคติต่อช่างจะทำอย่างไร 16/10/2014 10:39 40
7 อยากอบรมการเขียนเวปไซต์ที่ไม่ใช่Joomla บ้างครับ เช่น Dreamwever หรือ php 16/10/2014 10:40 16
8 อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 16/10/2014 10:45 16
9 ยกเลิกการสมัครอบรม 13/10/2014 8:16 31
10 ยกเลิกสมัครอบรม 13/10/2014 8:16 17
11 ขอทราบรายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการศึกษาเดิม ที่ กท.กำหนด เพื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรตาม มติ กท.ที่กำหนดใหม่ ตาม ว 7 07/10/2014 10:45 51
12 การคัดเลือกสอบบรรจุ ผ ด ด 29/09/2014 13:53 263
13 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 26/09/2014 13:58 63
14 ใบกิจกรรม นักบริหารการศึกษา 26/09/2014 13:59 75
15 หลักสูตร นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 26/09/2014 13:47 21
 
ทั้งหมด: 1107เรื่อง จำนวน: 74หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2014. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย