Untitled Document
 
 
   
 
 
   
พิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่๓๐/๒
แสดงรายละเอียด  

 
   
พิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่๓๐/๑
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยพัฒน์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผอ.สพบ. ได้ให้เกียตริเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท. หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่๓๒
แสดงรายละเอียด  

 
   
Mr.Mike Newbold เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง Seminar Teams and Team Readers
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผอ.สพบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมบุคลากร อปท. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชน หลักสูตรผู้บริหารเชิงบูรณาการ รุ่นที่๑
แสดงรายละเอียด  

 
   
อาจารย์นิสิต จันทร์สมวงศ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ หลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่นที่๕๙
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผอ.สพบ.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมบุคลากร อปท. จำนวน ๓ หลักสูตร
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยพัฒน์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผอ.สพบ. ได้ให้เกียตริเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน รุ่นที่๒
แสดงรายละเอียด  

 
   
อ.ดร.วันดี กุลชรยาคง ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ หลักสูตรสมาชิดสภาเทศบาล รุ่นที่๔๓
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผอ.สพบ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากร อปท. หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่๔๓
แสดงรายละเอียด  

 
 
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>
 
 

 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย