Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖ หลักสูตร ประกอบไปด้วยหลักสูตรประธาน/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่๒๗, หลักสูตรนักบริหารระดับต้นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่๒, หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานคลัง รุ่นที่๓, หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่๔, หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่๑๓, หลักสูตรพัฒนาศักยภาพช่าง/นายช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่๓

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย