Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น และนาย ช โชคชัย คำแหง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมและกล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรท้อง ถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๘ หลักสูตร    
   

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น และนาย ช โชคชัย คำแหง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมและกล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรท้อง ถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๘ หลักสูตร ประกอบไปด้วยหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๒๗ หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ ๗๔/๑ หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ ๗๔/๒ หลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ ๖๙ หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๖๓/๑ หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๖๓/๒ นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๒๕ และหลักสูตรการพัฒนานักกฏหมายท้องถิ่น ร่นที่ ๑๔ ณ สบ.พถ

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย