Untitled Document
 
 
   
 
 
   
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รอง อสถ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากร อปท. จำนวน ๖ หลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผอ.สพบ.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมบุคลากร อปท. จำนวน ๓ หลักสูตร ณ สพบ. คลองหนึ่งฯ
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยพัฒน์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผอ.สพบ. ได้ให้เกียตริเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท.จำนวน ๘ หลักสูตร
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ รอง.ผอ.สพบ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศ หลักสูตรวีดิทัศน์ฯ รุ่นที่๑๐
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รอง อสถ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากร อปท. จำนวน ๑๐ หลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รอง อสถ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมบุคลากร อปท.จำนวน ๒ หลักสูตร
แสดงรายละเอียด  

 
   
อ.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ หลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่นที่๕๗/๑
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผอ.สพบ.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมบุคลากร อปท. จำนวน ๔ หลักสูตร
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รอง อสถ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมบุคลากร อปท.จำนวน ๔ หลักสูตร
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ รอง.ผอ.สพบ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศให้แก่บุคลากร อปท. ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมฯ
แสดงรายละเอียด  

 
 
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] Next>>
 
 

 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย