Untitled Document
 
 
   
 
 
   
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธงชัย กิติคุณานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธงชัย กิติคุณานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓ หลักสูตร
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๐๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธงชัย กิติคุณานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แสดงรายละเอียด  

 
   
ภาพการศึกษาดูงาน หลักสูตรพัฒนาศักยภาพช่าง/นายช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่๒
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายธงชัย กิติคุณานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เชิญท่าน ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ บรรยายเรื่อง ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่
แสดงรายละเอียด  

 
   
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารงานระดับกลาง รุ่นที่ ๑
แสดงรายละเอียด  

 
 
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] 35
 
 

 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย