Untitled Document
 
 
   
 
 
   
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายรุ่งโรจน์ ร่งรัศมี พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคารสาโรช สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น..
แสดงรายละเอียด  

 
   
วันที่ 22 เมษายน ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด สพบร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพร ผอ.สพบ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศการวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รับการบริจาคโลหิต
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ รองผู้อำนวยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดนิทรรศการทางวิชาการของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๕
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดนิทรรศการทางวิชาการของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๔
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดนิทรรศการทางวิชาการของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๓
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และ รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดนิทรรศการทางวิชาการของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๒
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดนิทรรศการทางวิชาการของผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ ๓
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดนิทรรศการทางวิชาการของผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ ๒
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดนิทรรศการทางวิชาการของผูเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ ๑
แสดงรายละเอียด  

 
 
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>
 
 

 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2021. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย