Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง  
 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ระดับชำนาญการ

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ

2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กำหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดำรงตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย

 ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง

จากนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ไปเป็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 

ตอนนี้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ   (คือซี 5เดิม)

ข้อมูลมีดังนี้      1.เจ้าพนักงานธุรการ 3 เมื่อ 17 มี.ค.54

                    2.นักวิชาการศึกษา 3 เมื่อ 10 พ.ค.54

                    3.นักวิชาการศึกษา  4 เมื่อ 18 มี.ค.56

                    4. นักวิชาการศึกษา  5 เมื่อ 19 มี.ค.58

และมีวุฒิป.โท  7 พ.ค.58 ยังไม่เคยนำมาปรับลดระยะเวลา

                 อยากเรียนถาม

               1. ถ้าต้องการนำวุฒิป.โทมาปรับ ไปเป็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  จะปรับได้หรือไม่คะ /หากปรับได้ สามารถปรับได้เมื่อไหร่คะ  ขอบคุณคะ

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

กรุณาสอบถามหลักเกณฑ์/คุณสมบัติ ที่สำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลท้องถิ่น (สน.บถ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โทร. 0-2241-9051-2 และ โทร. 0-2241-9055-6 หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

"สายตรง สถ." สอบถามหน่วยงาน สน.บถ. ซึ่งเป็นหน่วนงานโดยตรงค่ะ

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
แจ้งปัญหาการสมัคร (อบรมตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล)
12/09/2017 8:07
3925
2
ส่งเอกสารขอคืนเงินค่าอบรมหลักสูตรฯแล้ว ยังไม่ได้รับคีน เพราะอะไรคะ
12/09/2016 8:41
3767
3
สอบถามยกเลิกการอบรม (เนื่องจากป่วย)
02/09/2016 7:38
3614
4
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกับหลักสูตร นบส.ท.
23/05/2016 9:20
4080
5
ขอเข้าร่วมอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ ปี2559
12/02/2016 8:30
3247
6
ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง
08/02/2016 8:32
9605
7
สอบถามเรื่องหลักสูตร
10/02/2016 9:05
4741
8
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)
11/01/2016 8:15
4490
9
นักบริหารงาน 7 ขี้เกียจ
24/12/2015 8:24
5168
10
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
13/11/2015 8:41
4373
11
การสอบนักบริหารการศึกษา 7แต่ยังไม่อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
16/09/2015 10:06
4978
12
การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท.
07/09/2015 10:01
4220
13
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
3887
14
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
5545
15
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
4793
 
ทั้งหมด: 483เรื่อง จำนวน: 33หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น 05/07/2019 13:26 1489
2 ขอยกเลิกรายชื่อผู้สมัครอบรมฯ ได้หรือไม่ 05/07/2019 13:24 1023
3 หลักสูตรนิติกร & หลักสูตร พตก. 22/10/2018 7:51 1878
4 สอบถามเรื่องหลักสูตรครับ 22/10/2018 7:52 1161
5 หลักสูตรเจ้าพนักงานเทศกิจรุ่นที่ 2 แผนประจำปีงบประมาณ 2562 ( 12-30 สิงหาคม 2562) 22/10/2018 7:55 1350
6 มีหลักสูตร อบรม นวก.สาธาณสุข มีอบรมช่วงไหนค่ะงบ ปี 62 22/10/2018 7:58 891
7 เรียนถาม การฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล หรือไม่ครับ 22/10/2018 8:00 885
8 การสมัครหลักสูตรอบรมเจ้าพนักงานธุรการ 22/10/2018 8:02 1136
9 หนังสืออบรมนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 21 ยังไม่ลงเวปคะ ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ พอดีอยากได้มาทำค่าลงทะเบียนคะ 22/10/2018 8:04 934
10 หลักสูตรบุคลากรกับหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลเป็นหลักสูตรเดียวกันหรือไม่ 10/09/2018 8:01 1438
11 ขอทราบหลักสูตรนักวิชาการศึกษา 10/09/2018 8:03 1313
12 การสมัครฝึกอบรม 10/09/2018 8:06 1488
13 สมัครอบรม 10/09/2018 8:08 1389
14 ขอทราบอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ 02/06/2018 7:35 1022
15 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล 02/06/2018 7:38 903
 
ทั้งหมด: 1493เรื่อง จำนวน: 100หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2022. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย